Scheldehavens

Het Scheldegebied telt vier havens. Zeeland Seaports omvat de Nederlandse havens van Terneuzen en Vlissingen. De Vlaamse havens liggen in Antwerpen en Gent. Daarrond is heel wat industriële activiteit geconcentreerd. De VNSC werkt aan een vlotte toegang tot de Scheldehavens om die cruciale economische functie te blijven vervullen.

Antwerpen

De haven van Antwerpen is de grootste Belgische haven en de tweede haven van Europa.

  • De haven is goed voor zo’n 60.000 directe en 85.000 indirecte jobs.
  • Er zijn meer dan 900 bedrijven gevestigd.
  • In 2014 behandelde de haven 199 miljoen ton goederen.

Geleidelijk groeide Antwerpen de voorbije vijf eeuwen uit tot een wereldhaven. Ook vandaag wil de Vlaamse regering de haven nog verder uitbreiden en moderniseren. Om grote containerschepen een vlotte toegang tot de haven te kunnen bieden, werd de vaargeul van de Westerschelde in 2010 verruimd. Schepen met een diepgang tot 13,10 meter kunnen Antwerpen nu op elk moment bereiken.

De haven van Antwerpen groeit gestaag verder. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de omgeving, de natuurontwikkeling, de duurzame mobiliteit, de landbouw en het erfgoed.

Ga voor meer informatie naar de website van de haven van Antwerpen.

Gent

De haven van Gent is de derde grootste haven van België en is via het kanaal Gent-Terneuzen bereikbaar voor zeeschepen uit de Westerschelde.

  • De haven is goed voor zo’n 27.000 directe en 32.500 indirecte jobs.
  • Ze biedt plaats aan ongeveer 300 bedrijven.
  • In 2011 behandelde de haven voor het eerst in haar geschiedenis 50 miljoen ton goederen.

Ga voor meer informatie naar de website van de haven van Gent.

North Sea Port

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent – 32 kilometer landinwaarts in België. Het is een van de snelst groeiende havengebieden in Europa. Met een diepgang van 16,5 meter en een gunstige toegang vanaf de Westerschelde heeft het gebied heel wat troeven voor grote zeeschepen. De havens zijn dan ook continu in ontwikkeling.

  • North Sea Port is goed voor zo’n 102.000 banen in het gebied.
  • Er zijn een 550-tal bedrijven gevestigd.

Ga voor meer informatie naar de website van North Sea Port