Natuur

Het onderzoeksprogramma in het kader van de Agenda voor de Toekomst bestaat uit vier luiken en een daarvan gaat over het thema natuur. Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor het luik Natuur.

Uitdaging

De natuur in het Schelde-estuarium is zeer waardevol. De VNSC stelt zich als belangrijk doel een ‘robuuste en veerkrachtige natuur’. Dit betekent dat unieke planten en diersoorten beschermd blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het van belang om optimale omstandigheden en randvoorwaarden te creëren, zodat het systeem ‘ecologisch kan functioneren’. Dit houdt in dat alle schakels in het voedselweb aanwezig zijn zodat er energie-overdracht kan plaatsvinden tussen de verschillende (trofische) soortgroepen.

Speerpunten

Het onderzoek in het luik natuur is gericht op het speerpunt “inzicht in het behalen van natuurdoelen” en kennisontwikkeling over het begrijpen van het ecologisch functioneren van het Schelde-estuarium. Dit luik levert hiermee ook input voor het Langetermijnperspectief Natuur.

De kwaliteit van leefgebieden van o.a. bodemdieren, vissen en vogels in het Schelde-estuarium staat onder druk en wordt beïnvloed door verschillende abiotische aspecten, zoals de troebelheid, de verandering van de zoutgradiënt maar ook de waterdynamiek. In de verschillende deelgebieden van het estuarium spelen niet al deze aspecten een even grote rol. Kennis is nodig om de oorzaken van verstoring in beeld te brengen maar ook om de juiste maatregelen te benoemen waarmee leefgebieden hersteld kunnen worden.

Het onderzoek rond natuur spitst zich toe op drie hoofdthema’s:

  1. primaire productie
  2. habitatkwaliteit
  3. begrip van het ecologisch systeem en definitie van natuurkwaliteit.

Onderzoeksactiviteiten

Het onderzoek dat in de periode 2020-2023 wordt uitgevoerd om de verschillende vragen te beantwoorden is opgenomen in bijlage 3 van het werkplan (pagina 50 en 51). De activiteiten die specifiek in 2020 worden uitgevoerd zijn opgenomen in tabel 5.1 (pagina 29-31) van het werkplan.

Werkplan 2020-2023

Wil je meer weten over het onderzoeksprogramma van de VNSC voor de periode 2020-2023? Bekijk het volledige werkplan.