Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw heeft een grote economische betekenis in het gebied waar de Schelde doorheen stroomt. Het gaat in Vlaanderen en Zeeland vooral om veeteelt, akkerbouw en tuinbouw, maar ook steeds meer om intensieve (niet-grondgebonden) landbouw.