Contact

Neem contact met ons op

Neemt u contact met ons op, dan komt u terecht bij het Uitvoerend Secretariaat van de VSNC (het US) in Bergen op Zoom. Het US ondersteunt het Politiek College en het Ambtelijk College op organisatorisch en administratief vlak en geeft uitvoering aan de door deze colleges opgedragen taken. Daarnaast faciliteert het US de werkgroepen die door het Ambtelijk College worden samengesteld.

Algemene contactgegevens

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Postbus 299
4600 AG Bergen op Zoom
+ 31 (0)164 212 800
info@vnsc.eu

Bezoekadres

Zuid-Oostsingel 24A
4611 BB Bergen op Zoom
VNSC Communicatie
communicatie@vnsc.eu