Scheepvaart

Het Scheldegebied is een economisch knooppunt voor Vlaanderen en Nederland. Talloze zeeschepen transporteren goederen via de Schelde – en bij uitbreiding via het kanaal Gent-Terneuzen en de Seine-Scheldeverbinding – naar de vier Scheldehavens. De toegankelijkheid van de Schelde is een belangrijk onderdeel van de afspraken die Vlaanderen en Nederland hebben gemaakt.

Kanaal Gent-Terneuzen

Het kanaal Gent-Terneuzen is van groot belang voor de haven van Gent. Het verbindt de stad Gent met de Westerschelde, en dat zorgt voor een rechtstreekse verbinding met de Noordzee. Het kanaal mondt uit in Terneuzen, waar een sluizencomplex de toegangspoort vormt tot de Schelde. Jaarlijks passeren door deze sluizen ongeveer 10.000 zeeschepen, ruim 50.000 binnenvaartschepen en een 3000-tal pleziervaartuigen.

Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaanderen en Nederland besloten in 2012 een nieuwe sluis in Terneuzen te bouwen. Het huidige sluizencomplex is nu al een van de meest gebruikte in Europa. Naar verwachting zal het vaarverkeer nog beduidend toenemen. Daarom is schaal- en capaciteitsvergroting essentieel.

  • De nieuwe sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep.
  • Ze moet de havens van Gent en Terneuzen vlotter bereikbaar maken en de doorstroming van de binnenvaartschepen vergemakkelijken, onder meer door de wachttijd in te korten.
  • Ook grotere zeeschepen zullen de havens kunnen binnenvaren.
  • De grotere capaciteit van de sluis zal de economie in Zeeuws-Vlaanderen en de Vlaamse regio een flinke boost geven.

De bouw van de nieuwe sluis start in 2017, na een periode van concrete voorbereiding. Het bestaande sluizencomplex moet tijdens de werken blijven functioneren. Als alles loopt zoals gepland, vaart het eerste schip in 2024 door de nieuwe sluis.

Seine-Scheldeverbinding

Het Seine- en het Scheldebekken zijn twee van Europa’s belangrijkste industriële zones. Toch bestaat er tussen beide regio’s vandaag nog geen vaarweg voor grotere schepen. Het project Seine-Schelde werkt hieraan. Er komt een nieuwe verbindingsweg voor het goederenvervoer op het water. De Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen zullen nu ook scheepvaart vanuit het zuiden krijgen. Volgens de planning is de Seine-Scheldeverbinding tegen 2017 vernieuwd. Dat zal leiden tot minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Bezoek de website van het project Seine-Schelde voor meer informatie.