Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Vlaanderen en Nederland ondertekenden in 2005 het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Dat verdrag verzekert de uitvoering van een aantal projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium, met een goed evenwicht tussen veiligheid, toegankelijkheid en natuur.

In ons archief is de Ontwikkelingsschets 2010 en het bijbehorende verdrag te vinden.

Ontwikkelingsschets 2010 in de praktijk

  • Concrete projecten helpen om het Schelde-estuarium te beschermen tegen overstromingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door lokaal dijken op te hogen en overstromingsgebieden aan te leggen.
  • De derde Scheldeverruiming maakte de havens toegankelijker door de vaargeul uit te diepen. Ook schepen met meer diepgang zijn nu niet langer afhankelijk van eb en vloed om die havens te bereiken en kunnen vlot de Schelde op.
  • Nederland en Vlaanderen willen de natuur in het estuarium meer kansen geven. Er komen nieuwe natuurgebieden bij en bestaande gebieden worden uitgebreid. Het Zwin is in oppervlakte toegenomen, de Hedwige- en Prosperpolder zijn ontpolderd en er wordt nieuwe getijdennatuur aangelegd in de Westerschelde. Ook het geactualiseerde Sigmaplan met in totaal 4000 hectare nieuwe natuur wordt uitgevoerd.

Agenda voor de Toekomst

Ook in de toekomst wil de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie blijven investeren in een veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal Schelde-estuarium. Daarom stelde ze de Agenda voor de Toekomst op. Deze agenda richt zich in eerste instantie op de uitvoering van een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Een van de studies gaat na hoe doeltreffend (grootschalig) sedimentbeheer is voor het versterken van de veiligheid, de natuurlijkheid en de toegankelijkheid van het gebied.