Monitoring, Evaluatie en Rapportage

Het onderzoeksprogramma in het kader van de Agenda voor de Toekomst bestaat uit vier luiken, en een daarvan gaat over het thema Monitoring, Evaluatie en Rapportage. Op deze pagina lees je meer over de uitdagingen en activiteiten voor het luik Monitoring, Evaluatie en Rapportage.

T-rapportages

De VNSC evalueert iedere zes jaar de toestand van het Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid voor de scheepvaart en natuurlijkheid? Eind 2023 is de evaluatie over de periode 2016-2021 afgerond. Dit heeft geresulteerd in de ‘T2021-rapportage’. Sinds 2024 wordt toegewerkt naar de komende evaluatieperiode.

Verbeterpunten evaluatiemethodiek

Voor de T2021 is de Evaluatie Methodiek Schelde Estuarium (EMSE) gehanteerd. In 2018 is deze methodiek geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal verbeterpunten die zijn gebruikt voor de T2021-rapportage:

  1. Verbeteren evaluatiemethodiek:
    • Vergroten van de samenhang tussen de verschillende piramides voor ‘Natuurlijkheid’;
    • (Verdere) implementatie van de onderdelen sedimentbalans, stremmingen en stormvloeden in de evaluatiemethodiek;
    • Verbeteren methodiek waterkwaliteit en morfologie.
  2. Op orde brengen van data en verwerkingsscripts t.b.v. de evaluatie.

Onderzoeksresultaten

Benieuwd naar de resultaten? Hieronder vind je de links naar de beleidssamenvatting en de rapportages in de IMIS-bibliotheek van de ScheldeMonitor. 

Het analyserapport

Het evaluatierapport

De beleidssamenvatting

ScheldeMonitor

Voor het centraal beheren en het ter beschikking stellen van monitoringsdata, afkomstig van verschillende kennisinstellingen, wordt gebruikgemaakt van de ScheldeMonitor. Dat is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatieportaal rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het portaal wordt ontwikkeld en onderhouden door het Vlaams Instituut voor de Zee, in opdracht van de VNSC. De ScheldeMonitor beheert verzamelde monitoringsdata en opgeleverde rapportages. Daarnaast ontwikkelt de ScheldeMonitor tools en applicaties waarmee data kan worden bevraagd, geanalyseerd en gevisualiseerd.