Langetermijnperspectief Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van de Vlaamse en Nederlandse havens in de Schelderegio en de impact ervan op natuur, veiligheid en economie is en blijft een prangende vraag die velen aangaat. Daarom wordt samen met een grote groep stakeholders intensief gewerkt aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid (LTP-T). Dit gebeurt in het kader van de Agenda voor de Toekomst. Het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid is de doorstart van de Capaciteitsstudie Schelde.

Deelnemers

LTP-T startte eind 2018 met zo’n 40 stakeholders aan de eerste workshop. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Nederlandse overheidsorganisaties, Scheldehavens, vakorganisaties, natuurorganisaties, rederijen en nautisch dienstverleners.

Systeemanalyse

Het doel van LTP-T is om te komen tot een gedragen beeld van de toestand van de toegankelijkheid van de Schelde. Dat wordt gedaan door middel van een systeemanalyse gebaseerd op joint-fact-finding. Dat wil zeggen dat bestaande kennis over de toegankelijkheid van de Schelde wordt verzameld, bediscussieerd, eventueel aangevuld en weer opnieuw besproken. De uitkomsten van LTP-T worden vastgelegd in een rapport dat inzicht geeft in de noodzaak en behoeften naar vervolgonderzoek. Uiteindelijk kan dit op zijn beurt weer resulteren in eventuele maatregelen die de toegankelijkheid van de Schelde op de (middel)lange termijn (2030-2050) waarborgen.

In juni 2020 stelde de VNSC de Systeemanalyse Lange-termijnperspectief Toegankelijkheid (pdf) vast.