Sigmaplan

Het Sigmaplan gaat over veiligheid, natuur, recreatie en economie. Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren, en tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven: dat zijn de doelen van het Sigmaplan. 

Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen overstromingen. Bij extreme weersomstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden bereiken en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zulke gebieden kunnen op een gecontroleerde manier overtollig rivierwater opvangen. Zo geven we de rivieren ruimte om te stromen én te overstromen. Uitvoerders van het Sigmaplan zijn de Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Projecten

Onder het Sigmaplan vallen zo’n 19 projecten: de meest Noordelijke is het Hedwige-Prosperproject, en van daaruit vinden meerdere projecten in de zijlopen van de Schelde plaats. Denk aan de Nete, de Dijle, de Demer, de Durme, en langs het kanaal Gent-Terneuzen. Een paar projecten in beeld:

DURME

HEDWIGE-PROSPERPOLDER

SCHELDEKAAIEN

Meer informatie

Meer weten over het project, de verschillende deelprojecten en de voortgang van de werken? Neem een kijkje op de website van het Sigmaplan.