Kraamkamerfunctie

De ondiepe delen van het Schelde-estuarium vervullen een belangrijke ‘kraamkamerfunctie’ of ‘kinderkamerfunctie’ voor verschillende zeevissoorten en schaaldieren, vooral voor tong, schol, zeebaars en grijze garnaal. Jonge dieren kunnen er beschutting zoeken tegen grotere dieren die hen als prooi zien, of tegen de hoge dynamiek van het water in het estuarium. In de ondiepe delen zit ook meer voedsel dan in de diepe.

Volwassen tongen paren in mei en juni in de ondiepe delen en kustgebieden van de Noordzee. De larven en de jongen komen het estuarium binnen en verzamelen in het brakke deel. In het najaar verlaten de jonge tongen het estuarium. Ze voegen zich dan bij de oudere vissen in de Noordzee.

Feiten

  • In het zoetwaterdeel van het estuarium is de aanleg van overstromingsgebieden van vitaal belang voor de ontwikkeling van het visbestand. In deze natte gebieden komen vissen eitjes leggen.
  • De brakwaterschorren spelen een belangrijke rol voor heel wat vissen. Zeebaarzen bijvoorbeeld vinden er bijna al hun voedsel. Ook jonge platvisjes profiteren er van het rijke aanbod aan bodemdiertjes.