Flora van de Schelde

De verschillen in de waterstand (eb en vloed) en de plaatselijke aanslibbingen zorgen ervoor dat het Schelde-estuarium rijk is aan vegetatie. Je kan er zogenaamde plantengemeenschappen vinden, dat zijn groepen van planten die min of meer dezelfde eisen stellen aan hun omgeving. Op slikken en platen komen geen planten voor. Op de schorren groeien plantensoorten die een tijdelijke overstroming – zelfs met zout of brak water – goed verdragen. Het zoutgehalte bepaalt welke plantensoorten er groeien.

Verschillende soorten schorren

  • Zoutwaterschor
    De structuur van zoute schorren is vrij simpel en vlak. Er komen uitsluitend plantensoorten voor die geen last hebben van het zout. Het gaat voornamelijk om kruiden en grassen.
  • Brakwaterschor
    De planten op deze schorren verdragen zout over het algemeen minder goed. Als een schor dichtslibt en er geen dieren grazen, ontstaat er een uitgestrekt rietveld.
  • Zoetwaterschor
    Op deze schorren vind je de grootste variatie aan planten. Naast kruiden en grassen groeien er ook struiken en bomen. Het gaat om plantensoorten die zout mijden. Als zich voldoende slib ophoopt, ontstaat er een wilgenbos.