Natuurambitie Grote Wateren

Nederland heeft als waterrijk land een unieke natuur. De keuzes voor de inrichting van Nederland hebben gevolgen voor die natuur, niet alleen vandaag maar ook in de verre toekomst. Daarom stelde het ministerie van Economische Zaken de Natuurambitie Grote Wateren op: een inspirerende toekomstvisie op een robuuste en duurzame natuur in de grote wateren in Nederland. De Natuurambitie kan beleidsmakers helpen om bij hun besluitvorming meer rekening te houden met de natuur.

Welke gebieden maken deel uit van de Natuurambitie?

De Natuurambitie Grote Wateren presenteert een toekomstbeeld voor het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied.

Eigenaar ambitie

De Natuurambitie is een beleidsvisie van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Lees de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’ op rijksoverheid.nl.