De Schelde

De Zeeschelde, de Westerschelde en het mondingsgebied van de Schelde zijn onderhevig aan getij en vormen samen het Schelde-estuarium. Het estuarium is een indrukwekkend fenomeen, met een eigen ontstaansgeschiedenis en unieke kenmerken.