Hoe werkt de VNSC?

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is samengesteld uit Vlaamse en Nederlandse overheden. Haar colleges en uitvoerend secretariaat kunnen rekenen op het onafhankelijke advies van de Schelderaad.

Organogram

Politiek College

Het Politiek College bepaalt het beleid van de VNSC. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat vertegenwoordigt de Nederlandse regering. De Minister van Mobiliteit en Openbare Werken vertegenwoordigt de Vlaamse regering.

Ambtelijk College

Het Ambtelijk College bereidt de besluitvorming van het Politiek College voor en voert die besluiten uit. Het coƶrdineert het gemeenschappelijk beleid en is bevoegd voor de aspecten van het estuarium die niet met scheepvaart te maken hebben. Hoge Vlaamse en Nederlandse ambtenaren maken deel uit van het college.

Uitvoerend Secretariaat

Het Uitvoerend Secretariaat geeft organisatorische en administratieve ondersteuning aan het Politiek en het Ambtelijk College. Het voert de taken uit die de colleges hebben uitgestippeld.

Schelderaad

De Schelderaad is het officiĆ«le adviesorgaan van de VNSC en draagt actief bij aan het toekomstig beleid van de VNSC.

Activiteiten en werkgroepen

Het organogram laat verder zien wat de werkgroepen en activiteiten van de VNSC zijn. De rood omlijnde blokken in het organogram zijn onderdeel van de Agenda voor de Toekomst 2019-2023.