Scheldeverdragen en memoranda

Het Schelde-estuarium speelde door de eeuwen heen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio en ver daarbuiten. Het strekt zich uit over delen van het Nederlandse en het Vlaamse grondgebied. De toegang tot de Vlaamse havens van Antwerpen en Gent loopt ook over Nederlands grondgebied. Niet verwonderlijk dus dat beide landen verschillende overeenkomsten over het Schelde-estuarium afsloten. Die werden vastgelegd in verdragen en Memoranda van Overeenstemming.

Verdrag van Londen

Op 19 april 1839 werd in Londen het Tractaat tusschen Nederland en de Mogendheden en tusschen Nederland en België ondertekend. Dat betekende de definitieve internationale erkenning van de Belgische onafhankelijkheid. Dit verdrag regelde ook de vrije scheepvaart op de Schelde. Het Scheldetraktaat van 1843 werkte de regelingen in verband met de Schelde verder uit. Het besteedde vooral aandacht aan het loodsen in de Schelde en haar mondingen.

SCHELDEVERDRAGEN

* Toelichting: deze verdragen traden in werking op 1 oktober 2008.

MEMORANDA VAN OVEREENSTEMMING