Thema’s

Het Schelde-estuarium strekt zich uit tussen Gent en de monding van de Schelde in de Noordzee. De Schelde en haar havens in Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen zijn erg belangrijk voor de bloei van Vlaanderen en Nederland. Bovendien is het Schelde-estuarium één van de belangrijkste getijdengebieden van Noord-West-Europa. Nederland en Vlaanderen werken samen om van het Schelde-estuarium een gebied te maken dat goed beschermd wordt tegen stormvloeden, optimaal toegankelijk is voor schepen én waar de natuur volop kansen krijgt.