85 resultaten gevonden
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt rol sediment in monding Westerschelde met praktijkproef
10 juli 2020
De zeespiegel stijgt door de klimaatverandering. Dat heeft effect op de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat onderzoekt met een praktijkproef in het mondingsgebied van het Schelde-estuarium hoe we met sedimentbeheer slim kunnen anticiperen op de zeespiegelstijging. Zo leren we ‘al werkend’ hoe en waardoor het sediment zich verplaatst en wat de gevolgen daarvan zijn voor de functies en het beheer van het Schelde-estuarium, inclusief zijn monding en kustgebied.
Nieuwsbericht
Het gedrag van stortingen in diepe delen van de hoofdgeul beter doorgrond
04 juni 2020
In de topics van mei 2017 kon je al lezen hoe de werkgroep Onderzoek & Monitoring werkt aan nog slimmer sedimentbeheer. Intussen zijn verschillende onderzoeken naar de huidige stortstrategie uitgevoerd, en met het oog op huidige ontwikkelingen ook nieuwe mogelijkheden onderzocht. In het bijzonder werd onderzocht wat het verspreidingsgedrag is van stortingen in diepe delen of ‘putten’ in de Schelde. De resultaten daarvan vormen input voor de nieuwe stortstrategie. Op 13 februari 2020 presenteerde de werkgroep de onderzoeksresultaten aan de stakeholders. Lees wat we leerden van onderzoek naar storten in diepe delen.
Nieuwsbericht
Plan van aanpak Langetermijnperspectief Toegankelijkheid goedgekeurd
28 januari 2019
Op 6 november vond in Roosendaal de eerste workshop over het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid (LTP-T) plaats. Vertegenwoordigers van zowel Vlaamse als Nederlandse overheidsoranisaties, Scheldehavens, vakorganisaties, natuurorganisaties, rederijen en nautische dienstverleners, hebben tijdens deze workshop een plan van aanpak gevalideerd dat inmiddels is goedgekeurd door het Ambtelijk College van de VNSC.