22 november 2019

Virtual reality en 3D-modellen op Scheldesymposium 2019

Samen bouwen aan de toekomst van de Schelde: daar draaide het Scheldesymposium van 2019 om. Zo’n 200 bezoekers gingen met elkaar in gesprek, of beleefden de nog aan te leggen Nieuwe Sluis in Terneuzen en de Prosperpolder-zuid in virtual reality. Lees verder voor een impressie en download de presentaties van het Scheldesymposium onderaan dit artikel.

Twee mensen aan het werk op het Scheldesymposium

Het Scheldesymposium opende met een video over de roadmap 2019 – 2023: een gezamenlijk kompas voor de volgende fase van de Agenda voor de Toekomst. Met de roadmap zijn afspraken gemaakt over de invulling van het nieuwe onderzoeks- en monitoringsprogramma, de langetermijnperspectieven en de manier van samenwerken tussen Schelderaad en VNSC.

Waar vorig jaar de resultaten van het eerste onderzoeksprogramma in de kijker stonden, gaven dit jaar projectleiders, uitvoerders en onderzoekers een kijkje in concrete projecten in het Schelde-estuarium. Zo vertelde Daniëlle Slock over de ambitie om het gebied van de Schelde Delta toe te voegen aan het unieke wereldwijde netwerk van 147 (waarvan 75 Europese) UNESCO Geoparken, en wat de culturele en educatieve waarde van de unieke geologische geschiedenis in het gebied is. Frederik Roose lichtte toe hoe verschillende estuaria in het Noordzeegebied met elkaar samenwerken in Interreg-project IMMERSE, en wat we kunnen leren van bijvoorbeeld Götenburg of Göta Älv (Zweden). Hoe werk je samen aan nieuwe beheermaatregelen in estuaria?

Visuele impressies en innovatieve methoden

In de verschillende workshops gingen bezoekers in gesprek met de trekkers van de herinrichting in de Hedwige-Prosperpolder, de Nieuwe Sluis Terneuzen en het Rivierpark Scheldevallei. Dat gebeurde veelal visueel: in een visualisatie met dronebeelden en een 3D-model nam men niet alleen de bezoekers aldaar, maar in eerdere fasen ook stakeholders mee in de ontwerp- en bouwfase van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Ook in de hal konden bezoekers met virtual realitytechniek door de sluis wandelen.

Over de Hedwige-Prosperpolder werd men niet alleen bijgepraat over de werkzaamheden en planning, maar lieten video, visuele modellen en een bevlogen presentator zien waarom monitoring essentieel is om op tijd in te kunnen grijpen in onzekere of onverwachte ontwikkelingen rond morfologie, klimaat of vegetatie.

En Tom Wezenbeek liet zien wat voor moois het Rivierpark Scheldevallei in petto heeft: een lange fietsroute, veel lepelaars, onthaalpoorten, poelen voor onder andere kamsalamanders, logies, leefgebied voor otters en veel meer. “De ambitie is nog een heel erg jong beestje”, stelde hij. “Maar we mogen trots zijn en moeten samenwerken voor een sterk product. Dit is de champions league van natuur, toerisme en betrokkenheid in Vlaanderen.” 

In gesprek over de toekomst van de Schelde

Daarnaast ontstonden levendige discussies in de deelsessie over klimaatverandering, waar bezoekers hun zorg uitten over de plannen die nog niet ná 2050 kijken. Deltares-onderzoeker Marcel Taal lichtte toe welke kennis er nu is over zeespiegelstijging in het Schelde-estuarium, en Dewi le Bars bracht het perspectief plus scenario’s van het KNMI op dit thema.

En tot slot gingen bezoekers met elkaar in gesprek in kleine groepen, om hen de hemd van het lijf te vragen over bijvoorbeeld de plannen voor een energie-eiland in de Scheldemonding, afstemmen van verschillende metingen en beperken van afvalstromen van de Schelde naar de Noordzee. In een open sfeer ontmoetten mensen uit het Scheldenetwerk elkaar, wisselden de laatste kennis uit en stelden elkaar kritische vragen. Verschillende visies voor eenzelfde doel: een mooie toekomst voor het Schelde-estuarium.

Het Scheldemagazine gaat digitaal!

Voor het eerst is het Scheldemagazine digitaal en interactief. Kijk snel welke artikelen én video’s we dit jaar voor je verzameld hebben. O.a. de Roadmap van de VNSC, sedimentbeheerprojecten en het Grenspark Groot Saeftinghe komen voorbij. Je vindt ‘m hier:

screenshot-magazine

(als de afbeelding niet werkt, klik hier voor het magazine)