85 resultaten gevonden
Publicatie
Kracht van de Delta
01 januari 2006
De ‘Agenda voor een Deltaprogramma’ verwoordt de ambitie van de drie Delta-provincies voor de Zuidwestelijke Delta. De ambitie is in de eerste plaats ingegeven door een pure noodzaak om de waterproblemen in de Delta, als de blauwalgenproblematiek, het verdwijnen van platen en ondiep water en de achteruitgang van de ecologische kwaliteit en waterkwaliteit, aan te … <a href="https://vnsc.eu/publicaties/archief/kracht-van-de-delta/">Continued</a>
Publicatie
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman
01 januari 2006
Het laatste rapport van een 7 jaar durend onderzoek. Middels dit rapport is getracht om een beter beeld te krijgen van de factoren die het broedsucces van kustbroedvogels beïnvloeden en aan de hand van deze inzichten het beheer van broedgebieden aan te passen. De reaultaten van dit onderzoek zijn jaarlijks gerapporteerd en o.a. gebruikt bij … <a href="https://vnsc.eu/publicaties/archief/broedsucces-van-kustbroedvogels-in-het-deltagebied-2005-middelburg-mei-2006-159-pagrapportnummer-rik/">Continued</a>
Nieuwsbericht
Eerste bijeenkomst pilot Welzinge en Schorerpolder brengt gesprek over herinrichting op gang
04 april 2024
Ten oosten van de stad Vlissingen, bij het dorp Ritthem, liggen Welzinge en Schorerpolder. In totaal een gebied van 155 hectare, grotendeels in eigendom van North Sea Port. In een pilot wordt toegewerkt naar een nieuwe inrichting van het gebied. De pilot bestaat uit twee fases. In de eerste fase staat het proces voorop om met alle belanghebbenden te komen tot een breed gedragen schets. Als dat lukt kan na besluitvorming worden overgegaan tot de tweede fase: de uitvoering.
Nieuwsbericht
Terugblik: kennisdelingssessie resultaten onderzoeksprogramma 2019-2023
12 december 2023
Op 23 november organiseerde het team Onderzoek & Monitoring de kennisdelingssessie over de resultaten uit het onderzoeksprogramma 2019-2023. Met de naderende afronding van het onderzoeksprogramma is er een schat aan informatie over de ontwikkelingen in het Schelde-estuarium beschikbaar gekomen. Betrokkenen en geïnteresseerden kwamen op het VNSC-kantoor in Bergen op Zoom bijeen om de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen te ontdekken.
Nieuwsbericht
Slib in het Schelde-estuarium: nieuw rapport laat onderzoekers kritischer kijken naar hun effectstudie
17 augustus 2023
Sinds 2006 onderzoekt Thijs van Kessel het Schelde-estuarium. Hij werkt bij Deltares en is gespecialiseerd in slibtransport. Ondertussen zijn meerdere numerieke modellen over slib ontwikkeld in het Schelde-estuarium. “Dat werd een onoverzichtelijk speelveld”, stelt Van Kessel. Een nieuw rapport, gepubliceerd in april 2023, biedt een overkoepelende aanpak bij het analyseren van slib in de Schelde.