83 resultaten gevonden
Publicatie
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman
01 januari 2006
Het laatste rapport van een 7 jaar durend onderzoek. Middels dit rapport is getracht om een beter beeld te krijgen van de factoren die het broedsucces van kustbroedvogels beïnvloeden en aan de hand van deze inzichten het beheer van broedgebieden aan te passen. De reaultaten van dit onderzoek zijn jaarlijks gerapporteerd en o.a. gebruikt bij … <a href="https://vnsc.eu/publicaties/archief/broedsucces-van-kustbroedvogels-in-het-deltagebied-2005-middelburg-mei-2006-159-pagrapportnummer-rik/">Continued</a>
Publicatie
Kracht van de Delta
01 januari 2006
De ‘Agenda voor een Deltaprogramma’ verwoordt de ambitie van de drie Delta-provincies voor de Zuidwestelijke Delta. De ambitie is in de eerste plaats ingegeven door een pure noodzaak om de waterproblemen in de Delta, als de blauwalgenproblematiek, het verdwijnen van platen en ondiep water en de achteruitgang van de ecologische kwaliteit en waterkwaliteit, aan te … <a href="https://vnsc.eu/publicaties/archief/kracht-van-de-delta/">Continued</a>
Nieuwsbericht
Slib in het Schelde-estuarium: nieuw rapport laat onderzoekers kritischer kijken naar hun effectstudie
17 augustus 2023
Sinds 2006 onderzoekt Thijs van Kessel het Schelde-estuarium. Hij werkt bij Deltares en is gespecialiseerd in slibtransport. Ondertussen zijn meerdere numerieke modellen over slib ontwikkeld in het Schelde-estuarium. “Dat werd een onoverzichtelijk speelveld”, stelt Van Kessel. Een nieuw rapport, gepubliceerd in april 2023, biedt een overkoepelende aanpak bij het analyseren van slib in de Schelde.
Nieuwsbericht
De indrukwekkende dialoog tussen Annemieke Nijhof en de Schelde
05 juli 2023
Annemieke Nijhof (Deltares) kent de grote waarde van de Schelde als geen ander. Op het Scheldesymposium gaf zij een presentatie over haar ervaringen, inzichten en blik op de toekomst. Vooral haar gesprek met de Schelde maakte indruk op de aanwezigen in de zaal. Je leest hieronder de volledige dialoog, geschreven vanuit het perspectief van Annemieke. Wil je de dialoog tussen Annemieke en de Schelde liever luisteren? Luister dan naar een opname van de presentatie.
Nieuwsbericht
Scheldesymposium 2023: een terugblik op de break-outsessies
04 juli 2023
Op het Scheldesymposium was er voor de bezoekers een uiteenlopend aanbod voor de break-outsessies. De onderwerpen waaruit zij dit jaar konden kiezen waren: data, klimaat en natuur, toegankelijkheid, zeespiegelstijging en droogte. De experts gaven allemaal hun persoonlijke draai aan de sessie, met als resultaat: veelal interactieve sessies met ruimte voor dialoog. Lees per break-outsessie wat er gedeeld en besproken is.