77 resultaten gevonden
Publicatie
Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied 2005 Middelburg mei 2006 159 pag.Rapportnummer: RIKZ/2006.006 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zeeland: mw. drs. A. Erkman
01 januari 2006
Het laatste rapport van een 7 jaar durend onderzoek. Middels dit rapport is getracht om een beter beeld te krijgen van de factoren die het broedsucces van kustbroedvogels beïnvloeden en aan de hand van deze inzichten het beheer van broedgebieden aan te passen. De reaultaten van dit onderzoek zijn jaarlijks gerapporteerd en o.a. gebruikt bij … <a href="https://vnsc.eu/publicaties/archief/broedsucces-van-kustbroedvogels-in-het-deltagebied-2005-middelburg-mei-2006-159-pagrapportnummer-rik/">Continued</a>
Publicatie
Kracht van de Delta
01 januari 2006
De ‘Agenda voor een Deltaprogramma’ verwoordt de ambitie van de drie Delta-provincies voor de Zuidwestelijke Delta. De ambitie is in de eerste plaats ingegeven door een pure noodzaak om de waterproblemen in de Delta, als de blauwalgenproblematiek, het verdwijnen van platen en ondiep water en de achteruitgang van de ecologische kwaliteit en waterkwaliteit, aan te … <a href="https://vnsc.eu/publicaties/archief/kracht-van-de-delta/">Continued</a>
Nieuwsbericht
Wat is het effect van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium?
15 mei 2023
In opdracht van de VNSC is een kennisoverzicht gemaakt over de impact van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium. Er is veel onderzoek gedaan naar het Schelde-estuarium, maar relatief weinig naar de gevolgen van zeespiegelstijging. Het kennisoverzicht geeft een samenvatting van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Het gaat om studies naar de impact van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium, maar ook op andere estuaria in de wereld.
Nieuwsbericht
Samenwerken aan de evaluatie van het Schelde-estuarium
10 maart 2023
Op maandag 27 februari 2023 organiseerde de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een samenwerkdag op het VNSC-kantoor in Bergen op Zoom. Het thema van de dag? De T-rapportage, een zesjaarlijkse evaluatie van de toestand en het functioneren van het Schelde-estuarium. De eerste bevindingen werden door het onderzoeksconsortium Schelde in Beeld gedeeld aan een groep van ruim twintig betrokken experts van partners als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Deltares, het Waterbouwkundig Laboratorium en Rijkswaterstaat.
Nieuwsbericht
Kunnen er schepen blijven varen door de Schaar van Valkenisse?
02 november 2022
De Schaar van Valkenisse is een nevengeul die veel gebruikt wordt door de binnenvaart en kleine zeeschepen: zo’n 20.000 op- en afvaarten per jaar. Doordat deze nevengeul ondieper wordt, staat de toegankelijkheid onder druk. Daarom wordt nu onderzocht waar die veranderingen door komen en welke gevolgen deze veranderingen hebben voor de scheepvaart. Morfologische én nautische inzichten leren ons wat de beste weg vooruit is.