30 april 2020

Werkzaamheden Hedwige- en Prosperpolder in volle gang

Hoewel het coronavirus veel zaken in de wereld platlegt, is het in de Hedwige-Prosperpolder bedrijvig.  De Vlaamse Waterweg nv startte in maart met het graven van een geulenstelsel in de Hedwigepolder. Door het mooie lenteweer loopt dit erg soepel.

Luchtfoto van land aan de Schelde bij de Hedwigepolder.

Het project is zowel onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde, wat 600 hectare getijdennatuur realiseert, als het Sigmaplan. Dat laatste beschermt Vlaanderen tegen overstromingen en zorgt voor honderden hectare nieuwe riviernatuur. De Hedwigepolder ligt op Nederlands grondgebied, de Prosperpolder aan Vlaamse kant. In de Prosperpolder ligt inmiddels al een nieuwe ringdijk, en kunnen vogels terecht op optimaal ingerichte tijdelijke broedeilanden. Ook zijn hier maatregelen genomen om roofvogels of vossen op afstand te houden. Tijdens het broedseizoen (van april tot augustus) liggen de werkzaamheden hier stil.

Werkzaamheden

Op dit moment wordt een grote hoofdgeul in de Hedwigepolder uitgegraven. Daardoor kan water straks vlot het gebied in en uit stromen en ontstaat er dankzij het getij een meergeulenstelsel. Ook worden werfwegen aangelegd om afgegraven grond te vervoeren naar andere delen in het gebied. Dat krijgt dan weer een andere bestemming, bijvoorbeeld om de nieuwe ringdijk te maken.

Ook wordt er vlak buiten het projectgebied een nieuw verblijf gebouwd voor vleermuizen. In een dijkje wat niet dient als waterkering komt een kelder waar de beestjes veilig in en uit kunnen vliegen. Dat zal begin mei klaar zijn. Ook wordt komende maand de dijk tussen de Hedwigepolder en de naastgelegen Sieperdaschor verwijderd, maar moet een tussendijk ervoor zorgen dat er geen water meer in het schor kan stromen.

Lokale samenwerking

Ook het dierenrijk werkt hard mee in het gebied. Dat is een slimme samenwerking: dankzij de schapen van een lokale schapenboer blijft het gras op de ringdijk netjes op lengte. De schapen begrazen de dijk, terwijl het gebied met behulp van veeroosters en klaphekjes nog steeds toegankelijk is voor publiek.

Toekomstplaatje

Samen met de streekholders van Grenspark Groot-Saefthinge is een enorme panoramaheuvel met uitkijktoren ontworpen. In het gebied wordt de overtollige afgegraven grond gebruikt om die heuvel te construeren. Daarvoor moet wel het bestemmingsplan in de Hedwigepolders worden herzien. Die procedure start in de periode april-mei op. En wist je trouwens dat archeologen onderzoek doen naar scheepswrappen en verdronken dorpen in de bodem? Je leest meer informatie over alle ontwikkelingen in de Hedwige-Prosperpolder in de speciale nieuwsbrief van het Sigmaplan van april 2020!

De werkzaamheden lopen nog tot voorjaar 2023. In die tijd zullen de ringdijk in de Hedwigepolder worden aangelegd, de Scheldeschor worden afgegraven (2021), bestaande dijken worden afgegraven, het geulenstelsel bijgewerkt (2022) en het project worden afgerond (2023). Het project is onderdeel van de Ontwikkelingsschets 2010.