22 juli 2019

Energie-eiland: inspiratie voor de toekomst

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland en is onderdeel van een brede natuur- en milieubeweging in Nederland met zo’n 1000 leden. Voor een ontwerpwedstrijd om een energielandschap vorm te geven in het kader van de energietransitie, kwam een consortium (waarvan de ZMf onderdeel uitmaakt) met het idee om een energie-eiland te creëren in het mondingsgebied van de Westerschelde. 

Ontwerpbeeld van het energie-eiland. Een soort ronde zandbank omvat het intergetijdengebied met zonnepanelen in het water.
Beeld: Zeeuwse Milieufederatie

Mascha Dedert (Programmamanager Deltawateren bij de ZMf) legt uit: “Op korte termijn zal het eiland niet gerealiseerd worden, maar ik heb gemerkt dat het idee van eilanden voor de kust ten behoeve van verschillende gebruiksfuncties toch een behoorlijk draagvlak heeft. Dus voor nu ter inspiratie, maar zeker met potentieel voor realisatie”.

Het energie-eiland

Het concept richt zich op een eiland dat gebruikt kan worden voor de opslag van hernieuwbare energie dat wordt opgehaald door bijvoorbeeld windpark Borssele. Het eiland bestaat een innovatief systeem van zeewaterbatterijen en drijvende zonnepanelen. Deze zeewaterbatterijen slaan energie op door zout zeewater te splitsen in basisch en zuur water (een osmose proces).

Nevenfuncties van het eiland

Naast de opslagfunctie biedt het eiland ook andere gebruiksfuncties die voor het deltagebied belangrijk zijn:

  1. Het eiland vergroot het intergetijdengebied, met nieuwe broedgebieden voor vogels.
  2. Het eiland heeft een gunstig effect op de kustbescherming omdat delen van de kust meer in de luwte komen te liggen.
  3. Er zijn functiecombinaties mogelijk met ecotoerisme en zeeboerderijen voor eiwitrijke teelten. Door boven de zeewaterbatterijen drijvende zonnepanelen aan te brengen, kunnen Zeeuwse landbouwgronden worden ontzien en in gebruik blijven voor grondgebonden teelten. Dat draagt bij aan het behoud van een uniek open landschap.

Prijsvraag

Coöperatie NederLandBovenWater schreef drie openbare prijsvragen uit in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf. In februari is bekend gemaakt dat ZMf de tweede prijs heeft gewonnen bij de prijsvraag Energielandschap van de toekomst. SVP is met het plan ‘Onder de Zeeuwse zon’ als winnaar uit de bus gekomen.