85 resultaten gevonden
Nieuwsbericht
VNSC maakt extra werk van slim sedimentbeheer
03 mei 2017
Inzicht in sedimentverplaatsingen is cruciaal om het estuarium te doorgronden én te beheren. Hoeveel zand en slib waar ligt, beïnvloedt de natuurlijke veerkracht van het estuarium, de toegankelijkheid voor schepen en de veiligheid van de omwonenden. Met de nieuwe vergunningsaanvragen voor het terugstorten van baggerspecie vanuit de hoofdvaargeul van de Westerschelde in het vooruitzicht (vanaf 12 februari 2022 moeten er nieuwe vergunningen zijn) wil de werkgroep Onderzoek & Monitoring extra aandacht besteden aan slim sedimentbeheer.
Nieuwsbericht
Leerstoel Building with Nature: de natuur als bondgenoot
25 januari 2017
Delta’s zijn bijzonder gevoelige gebieden: de natuurlijke troeven staan er onder druk en ze vallen gemakkelijk ten prooi aan overstromingen. Uitdagingen die we moeten tackelen, niet het minst omdat 40 procent van de wereldbevolking in deltagebieden leeft. Joost Stronkhorst, lector van de onderzoeksgroep Building with Nature aan de HZ University of Applied Sciences: “We zoeken naar oplossingen waarin de natuur onze bondgenoot wordt.”