77 resultaten gevonden
Pagina
Volkerak-Zoommeer en Grevelingen
Waterberging Volkerak-Zoommeer en Grevelingen De Deltawerken betekenden een grote verbetering van de waterveiligheid van de Zuidwestelijke Delta. Maar ze deden de natuurlijke overgangen van zoet naar zout water grotendeels weggevallen. Het Volkerak-Zoommeer staat nu ook niet meer onder invloed van het getij. Het is een zoetwatermeer geworden. Het zoete water bevat grote hoeveelheden voedingsstoffen die … <a href="https://vnsc.eu/volkerak-zoommeer-en-grevelingen/">Continued</a>
Pagina
Natuurambitie Grote Wateren
Nederland heeft als waterrijk land een unieke natuur. De keuzes voor de inrichting van Nederland hebben gevolgen voor die natuur, niet alleen vandaag maar ook in de verre toekomst. Daarom stelde het ministerie van Economische Zaken de Natuurambitie Grote Wateren op: een inspirerende toekomstvisie op een robuuste en duurzame natuur in de grote wateren in Nederland. De Natuurambitie kan beleidsmakers helpen om bij hun besluitvorming meer rekening te houden met de natuur.
Nieuwsbericht
Droogte in het kanaal Gent-Terneuzen
03 december 2021
Het Kanaal Gent-Terneuzen (KGT) is een belangrijke verbinding tussen de havens van Gent en de Noordzee. Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 zakte het waterpeil meermaals tot onder het alarmniveau, en loopt de zoutconcentratie op doordat de aanvoer van zoet water daalt. Tegelijkertijd neemt de scheepvaart alleen maar toe en openen zeesluizen daardoor vaker hun sluisdeuren. Daardoor komt ook meer zout water het KGT binnen. In 2020 is de Werkgroep Droogte KGT gestart om de mogelijke gevolgen van de droogte te identificeren, en te bepalen welke maatregelen nodig zijn. De werkgroep onderzoekt de huidige impact van de verzilting van het kanaal is, wat bijkomende verzilting zou betekenen en wat de eventuele kantelpunten voor gebruiksfuncties van het kanaal zijn.