85 resultaten gevonden
Nieuwsbericht
De indrukwekkende dialoog tussen Annemieke Nijhof en de Schelde
05 juli 2023
Annemieke Nijhof (Deltares) kent de grote waarde van de Schelde als geen ander. Op het Scheldesymposium gaf zij een presentatie over haar ervaringen, inzichten en blik op de toekomst. Vooral haar gesprek met de Schelde maakte indruk op de aanwezigen in de zaal. Je leest hieronder de volledige dialoog, geschreven vanuit het perspectief van Annemieke. Wil je de dialoog tussen Annemieke en de Schelde liever luisteren? Luister dan naar een opname van de presentatie.
Nieuwsbericht
Scheldesymposium 2023: een terugblik op de break-outsessies
04 juli 2023
Op het Scheldesymposium was er voor de bezoekers een uiteenlopend aanbod voor de break-outsessies. De onderwerpen waaruit zij dit jaar konden kiezen waren: data, klimaat en natuur, toegankelijkheid, zeespiegelstijging en droogte. De experts gaven allemaal hun persoonlijke draai aan de sessie, met als resultaat: veelal interactieve sessies met ruimte voor dialoog. Lees per break-outsessie wat er gedeeld en besproken is.
Nieuwsbericht
Scheldesymposium 2023 in beeld
23 juni 2023
Op donderdag 8 juni 2023 vond het Scheldesymposium plaats. Ruim 170 geïnteresseerden kwamen bijeen in het Flanders Meeting & Convention Center in Antwerpen. Het programma bestond uit presentaties van Annemieke Nijhof (Deltares), Hans Quaeyhaegens (De Vlaamse Waterweg nv) en Richard Rozemeijer (Provincie Zeeland). Ook waren break-outsessies over toegankelijkheid, data, droogte, natuur en zeespiegelstijging. Na de netwerklunch gingen liefhebbers mee op excursie: vogelspotten langs de Schelde. Met onderstaande foto's blikken we terug op deze geslaagde dag!
Nieuwsbericht
Wat is het effect van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium?
15 mei 2023
In opdracht van de VNSC is een kennisoverzicht gemaakt over de impact van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium. Er is veel onderzoek gedaan naar het Schelde-estuarium, maar relatief weinig naar de gevolgen van zeespiegelstijging. Het kennisoverzicht geeft een samenvatting van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Het gaat om studies naar de impact van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium, maar ook op andere estuaria in de wereld.
Nieuwsbericht
Samenwerken aan de evaluatie van het Schelde-estuarium
10 maart 2023
Op maandag 27 februari 2023 organiseerde de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een samenwerkdag op het VNSC-kantoor in Bergen op Zoom. Het thema van de dag? De T-rapportage, een zesjaarlijkse evaluatie van de toestand en het functioneren van het Schelde-estuarium. De eerste bevindingen werden door het onderzoeksconsortium Schelde in Beeld gedeeld aan een groep van ruim twintig betrokken experts van partners als het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Deltares, het Waterbouwkundig Laboratorium en Rijkswaterstaat.
Nieuwsbericht
Kunnen er schepen blijven varen door de Schaar van Valkenisse?
02 november 2022
De Schaar van Valkenisse is een nevengeul die veel gebruikt wordt door de binnenvaart en kleine zeeschepen: zo’n 20.000 op- en afvaarten per jaar. Doordat deze nevengeul ondieper wordt, staat de toegankelijkheid onder druk. Daarom wordt nu onderzocht waar die veranderingen door komen en welke gevolgen deze veranderingen hebben voor de scheepvaart. Morfologische én nautische inzichten leren ons wat de beste weg vooruit is.
Pagina
Volkerak-Zoommeer en Grevelingen
Waterberging Volkerak-Zoommeer en Grevelingen De Deltawerken betekenden een grote verbetering van de waterveiligheid van de Zuidwestelijke Delta. Maar ze deden de natuurlijke overgangen van zoet naar zout water grotendeels weggevallen. Het Volkerak-Zoommeer staat nu ook niet meer onder invloed van het getij. Het is een zoetwatermeer geworden. Het zoete water bevat grote hoeveelheden voedingsstoffen die … <a href="https://vnsc.eu/volkerak-zoommeer-en-grevelingen/">Continued</a>
Pagina
Natuurambitie Grote Wateren
Nederland heeft als waterrijk land een unieke natuur. De keuzes voor de inrichting van Nederland hebben gevolgen voor die natuur, niet alleen vandaag maar ook in de verre toekomst. Daarom stelde het ministerie van Economische Zaken de Natuurambitie Grote Wateren op: een inspirerende toekomstvisie op een robuuste en duurzame natuur in de grote wateren in Nederland. De Natuurambitie kan beleidsmakers helpen om bij hun besluitvorming meer rekening te houden met de natuur.