26 september 2017

Octopus doet delta aan

In de Oosterschelde is een gewone octopus gespot. Twee sportduikers deden de spectaculaire waarneming ter hoogte van de Zeelandbrug bij Zierikzee.

Foto van een gewone octopus.

In de Zeeuwse delta leven heel wat inktvissen, daaronder de zeekat en de pijlinktvis. Maar een octopus werd er tot nog toe nog nooit waargenomen. Je kan ze wel aantreffen in de Noordzee en de Voordelta, maar ook daar nemen ze in aantal af. Vooral de gewone octopus is erg zeldzaam geworden.

Kleine en gewone octopus

En die gewone octopus is nu dus waargenomen in de Oosterschelde. Wetenschappers houden de optie open dat het om een kleine octopus kan gaan, al lijkt het er sterk op dat de twee sportduikers zijn zeldzamere broertje hebben gespot. Hoe dan ook gaat het om een erg bijzondere waarneming.