14 maart 2019

Schelde-estuarium onderdeel van het toekomstige UNESCO Global Geopark Schelde Delta

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen hebben hun krachten gebundeld om voor de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta de status van 'UNESCO Global Geopark' te verkrijgen. Dit is een keurmerk voor de bijzondere geologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Het UNESCO-label opent deuren naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek, regionale profilering en geeft toerisme en recreatie een impuls.

Schelde met uitzicht op haven Antwerpen
Foto: Schor Paulinapolder met uitzicht op haven van Antwerpen – Arjen Hartog

Feiten en cijfers van het Geopark Schelde Delta

Het beoogde Geopark Schelde Delta strekt zich uit over:

  • Zeeland met daarin de Ooster- en Westerschelde;
  • het westelijk deel van Noord-Brabant met de Brabantse Wal en aangrenzend poldergebied;
  • en Vlaanderen met de benedenloop van de geologische Vlaamse Vallei tot aan de huidige getijden Schelde met uitsprongen in de Rupelstreek en de regio ten noorden van Antwerpen.

Dit gebied is 5.415 vierkante kilometer groot, heeft 60 gemeenten en telt 1.490.000 inwoners.

Gebied met een verhaal

Kaart van het geopark. Afbeelding ter illustratie.

Het gebied van de Schelde Delta is uniek in zijn geologische structuur en cultuurhistorie. De Schelde heeft als ‘blauwe draad’ het landschap door de eeuwen heen sterk bepaald. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water, zo aanwezig als hier. Het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het gebied wordt verteld aan de hand van te bezoeken sites (locaties). Iedere site vertelt een verhaal en draagt bij aan de identiteit van het gebied. Denk aan zoutwinning uit veen in Zeeland bij Yerseke Moer, de linies uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, forten en vestingen van de Staats-Spaanse linies en de Zuiderwaterlinie, of de kleibakkerscultuur in de Rupelstreek. Op de foto zie je de kaart van het Geopark Schelde Data.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Geopark Schelde Delta, bekijk dan de website van Schelde Delta.