27 juni 2017

Eco-engineering in de Scheldedelta

Hoe vinden we oplossingen tegen de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta, een initiatief van Delta Academy, gaat op zoek naar antwoorden.

Begin juni gaf de Delta Academy, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, het startschot voor het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta. Dat gebeurde op de werkconferentie ‘Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta’. In het Living Lab doen verschillende partijen praktijkgericht onderzoek¬†naar nieuwe oplossingen voor waterveiligheid, natuur, leefbaarheid en recreatie. Zo willen ze de effecten van klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en bodemdaling tegengaan.

Ecosysteemdiensten

In de schoot van het Lab start onder meer het atelier Dynamisch Kustlandschap, dat langs de kust van Schouwen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen onderzoek zal doen naar het combineren van kustveiligheid, natuur en recreatie. Daarnaast worden de ecosysteemdiensten in de projectgebieden Perkpolder, Waterdunen en Hedwigepolder bepaald en gemonitord.