15 september 2017

Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta wil bouwen met de natuur

Hoe kunnen we de natuurlijkheid van de Scheldedelta vergroten en laten bijdragen aan de veiligheid, de economie en maatschappelijke structuren? Op die vraag wil het gloednieuwe Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta concrete antwoorden bieden. De sleutel ligt in de natuur zelf.

Dat de Scheldedelta extra zorg nodig heeft nu de zeespiegel stijgt en de economische bedrijvigheid groeit, is geen geheim. Omdat de natuur het langs onze kusten nog zwaarder te verduren krijgt, moeten we extra inzetten op haar ontwikkeling. Die aandacht voor de natuur kan ook helpen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering in te dammen. Building with nature of eco-engineering heet dat: natuurlijke materialen, organismen en vegetaties gebruiken om beschermende structuren en landschappen te creëren. “Er bestaan al heel wat projecten in de Scheldedelta die de principes van eco-engineering toepassen”, zegt Joost Stronkhorst, senior onderzoeker bij Deltares en lector aan de HZ University of Applied Sciences. “Maar vaak zijn dat versnipperde initiatieven. We hebben nood aan een overkoepelende visie. Daarom richtten we begin juni het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta op.”

Aandacht voor alle belangen

“Met het Living Lab willen we gezamenlijk ideeën ontwikkelen voor een veerkrachtige Scheldedelta”, zegt Stronkhorst. “Dat gebeurt op initiatief van de HZ University of Applied Sciences. Heel wat partners willen meewerken: overheden, gemeentes, bedrijven, natuur- en landschapsorganisaties, adviesbureaus en kennisinstellingen. We vertrekken telkens vanuit een brede maatschappelijke vraag en proberen die met praktijkgericht onderzoek te tackelen. Dat doen we met oog voor alle belangen in het gebied. We hebben dus ook aandacht voor de maatschappelijke, sociale en economische structuren in de delta. Onze studenten leveren een bijdrage aan het project onder begeleiding van onze docent-onderzoekers.”

Kennis van topexperts

Op 1 en 2 juni werd het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta officieel opgericht tijdens de tweedaagse werkconferentie ‘Bouwen aan een veerkrachtige Delta’. Joost Stronkhorst: “We brachten onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers samen om een stand van zaken op te maken van projecten in de Scheldedelta, en om de bakens uit te zetten van nieuwe initiatieven. Na een aantal workshops definieerden we twaalf praktijkgerichte onderzoeksvragen die we koppelden aan gebieden in de delta. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe we de zandsuppleties in de Oosterschelde met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot kunnen aanpakken. We willen ook weten wat we kunnen leren uit satellietdata over morfologie, sedimentatie en vegetatie van de vooroevers. En we zullen de ecosysteemdiensten van gloednieuwe projectgebieden als Waterdunen, Perkpolder en Hedwigepolder bepalen en monitoren.”

“Eco-engineering gebruikt natuurlijke materialen, organismen en vegetaties om beschermende structuren en landschappen te creëren.” – Joost Stronkhorst, senior onderzoeker Deltares en lector HZ University of Applied Sciences

“Bij de lancering van het Living Lab waren partners uit de overheid, het onderzoek en de bedrijfswereld aanwezig. Onder hen Rijkswaterstaat, Van Oord, Witteveen+Bos, Zeeland Seaports, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Wageningen Marine Research, NIOZ, Deltares en Provincie Zeeland. Ook buitenlandse partijen zoals het US Army Corps of Engineers schoven mee aan tafel. De uitwisseling van kennis en ervaring met experts uit andere gebieden is essentieel om ons onderzoek naar een hoger niveau te tillen.”

Missie op lange termijn

Op dit moment werken de partijen hun engagement uit in concrete projecten. Daar willen ze oplossingen mee aanreiken voor de lange termijn. “Het Living Lab mag geen eendagsvlieg worden”, zegt Joost Stronkhorst. “We willen het debat, het onderzoek en de uitvoering blijven voeden. Daarom zullen we de aanpak en de resultaten blijven terugkoppelen naar alle betrokken partijen: van de beginnende student tot de ervaren onderzoeker en van de beleidsmaker tot de ondernemer. We staan open voor de expertise van iedereen die een nuttige bijdrage kan leveren. Wie nog wil meestappen in het Living Lab is dus van harte welkom.”

Lees op deltaexepertise.nl meer info over de aftrap van het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta op de werkconferentie ‘Bouwen aan een veerkrachtige Delta’.