14 januari 2019

Denk en doe mee met de opgave van de Zuidwestelijke Delta!

Jaarlijks organiseert het Gebiedsoverleg Zuidwestelijk Delta een werkconferentie om kennis te delen en met elkaar na te denken over mogelijke oplossingen. Meld je nu aan voor de conferentie op 14 maart!

Foto van de Oosterscheldekering en wandelaars langs het strand.

Thema’s die aan bod komen

De conferentie biedt een platform om samen aan de slag te gaan met de opgave: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Specifiek gaat het dit jaar over de volgende thema’s:

  • Hoe kan de regio worden aangepast op de klimaatverandering?
  • Kunnen circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie daarbij helpen? En zo ja, op welke manier?
  • Hoe kan er een optimale kennisontwikkeling worden georganiseerd?

Meer informatie en aanmelden

De conferentie vindt dit jaar plaats op de plek waar deltaprofessionals van de toekomst worden opgeleid: het nieuwe gebouw van HZ University of Applied Sciences in Middelburg. Van 10.00 – 17.30 uur ben je welkom.

Ben je benieuwd hoe het er precies tijdens een werkconferentie aan toegaat? Lees het verslag van vorig jaar om een indruk te krijgen of kijk op de website van Zuidwestelijke Delta voor meer informatie.