01 januari 2006

Kracht van de Delta

De ‘Agenda voor een Deltaprogramma’ verwoordt de ambitie van de drie Delta-provincies voor de Zuidwestelijke Delta. De ambitie is in de eerste plaats ingegeven door een pure noodzaak om de waterproblemen in de Delta, als de blauwalgenproblematiek, het verdwijnen van platen en ondiep water en de achteruitgang van de ecologische kwaliteit en waterkwaliteit, aan te pakken.Daarnaast is er een gezamenlijke eigen visie op het gebied, verwoord in ‘De Delta in Zicht’. Die visie is terug te zien in de Nota Ruimte van het Rijk.

Ondertitel De Agenda voor een Deltaprogramma
De Ambitie
Auteur tekst en produktie Harm Albert Zanting en Erik van Essen, ARCADIS Deltateam
Nummer SL-421
In opdracht van gedeputeerde van provincie Zeeland; M.Kramer, gedeputeerde van Zuid-Holland; H.M.C. Dwarshuis-van de Beek en gedeputeerde van Noord-Brabant; A. Moons
Fysieke vindplaats idem pdf.
Bestanden