21 augustus 2017

Menselijke invloed kritiek voor delta’s

Menselijke activiteiten tasten het natuurlijke evenwicht in delta's vaak aan. Nieuw onderzoek toont aan dat de stabiliserende werking van de getijden onder invloed van de mens teniet wordt gedaan.

Getijden geven delta’s stabiliteit. De oevererosie door natuurlijke processen wordt in balans gehouden door de steeds wisselende getijdenstroming. Bij een hoge rivierwaterafvoer verzwakken de getijden. Bij een hoge afvoer ontstaat er zo extra opslagruimte voor het extra water en daalt het overstromingsrisico. Als de getijden wel op volle kracht kunnen spelen, wordt het rivierwater gelijkmatiger afgevoerd naar de verschillende aftakkingen in de delta. Zo slibben kleinere geulen minder snel dicht.

Erosie

Een team van onderzoekers van Wageningen University & Research, Deltares, de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft heeft nu vastgesteld dat menselijke activiteiten dat natuurlijke stabiliseringsmechanisme onder druk zetten. Zandwinning, bedijking, het bouwen van stormvloedkeringen: het zijn allemaal ingrepen waardoor de erosie in delta’s toeneemt met risicovolle overstromingen tot gevolg. Ondermeer in de Mekongdelta en de Maas-Rijn-delta heeft dat al zorgwekkende gevolgen gehad.

Modellenwerk

Het is vandaag lastig in te schatten hoe erosie onder invloed van menselijke activiteiten delta’s verder zal beïnvloeden. Daarom vinden onderzoekers het noodzakelijk om nieuwe modellen te ontwikkelen. Daarmee willen ze mogelijke risico’s beter in kaart brengen.