18 oktober 2023

Het Schelde-estuarium: een toekomstig UNSECO-geopark?

Het Vlaams-Nederlandse Schelde-estuarium maakt grote kans op het bijzondere keurmerk ‘UNESCO-geopark’. Wat begon als lokaal initiatief van een oud-aardrijkskundedocent, is inmiddels een internationaal project om de bekende erkenning te verkrijgen. Tijdens het UNESCO-congres in Marrakesh afgelopen september, gaf de raad al een positief advies.

Foto van het Schelde-Estuarium

Het idee voor het Schelde-estuarium als UNESCO-geopark begon bij een gepensioneerde aardrijkskundedocent die De Brabantse Wal meer op de kaart wilde zetten. Hij dacht aan UNESCO. Maar de docent in kwestie, Willem de Weert, ontdekte al snel dat hij met alleen De Brabantse Wal geen aanspraak kon maken op de bijzondere UNESCO-titel. Hij besloot het daarom groter aan te pakken.

Daarmee startte een internationaal project: vijf provincies in Nederland en Vlaanderen, maar ook gemeenten, hogescholen, universiteiten, musea en maatschappelijke organisaties in beide landen sloegen de handen in een en zetten hun handtekening onder het dossier.

Delta in plaats van estuarium

Een team bestaande uit verschillende wetenschappers bakende het gebied af op de kaart. Ook brachten ze de bijzondere geologische en culturele elementen van het geopark in spé bijeen. Het afgebakende gebied is zo’n 5.500 vierkante kilometer groot en beslaat zowel Vlaanderen als Nederland.

Ook besloten de aanvragers welke naam het project kreeg. Dat werd ‘Schelde Delta’. Ondanks dat de organisatie zich bewust is van het feit dat het een estuarium is, wordt die term niet gebruikt. De naam ‘delta’ is namelijk dankzij de Deltawerken uit Zeeland zodanig ingeburgerd, dat de organisatie deze naam internationaal passender vond.

Wat maakt een gebied een UNESCO-geopark?

Om kans te maken op de titel UNESCO-geopark, moet aan verschillende eisen worden voldaan. Zo moet het bijvoorbeeld om een geologisch uniek en samenhangend gebied gaan. Ook moeten bewoners en maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij het landschap. Daarnaast is vereist dat er minstens 40 aansprekende geologische plaatsen te vinden zijn in het gebied. Dat zijn bijzondere plekken die je in het geopark kunt bekijken of bezoeken. Op dit moment zijn er over de hele wereld 195 geoparken in 46 landen. Komend voorjaar wordt bekend of het Schelde-estuarium definitief mag aansluiten in deze rij van indrukwekkende geoparken.

Bron: Vlaams-Nederlandse Schelde Delta zit in laatste rechte lijn naar UNESCO-erkenning | de lage landen

Fotograaf: Edwin Paree