Volkerak-Zoommeer en Grevelingen

Waterberging Volkerak-Zoommeer en Grevelingen

De Deltawerken betekenden een grote verbetering van de waterveiligheid van de Zuidwestelijke Delta. Maar ze deden de natuurlijke overgangen van zoet naar zout water grotendeels weggevallen. Het Volkerak-Zoommeer staat nu ook niet meer onder invloed van het getij. Het is een zoetwatermeer geworden. Het zoete water bevat grote hoeveelheden voedingsstoffen die niet langer naar de zee kunnen worden afgevoerd. Dat heeft kwalijke gevolgen voor de water- en de natuurkwaliteit. En dat schaadt dan weer het toerisme en de economie. De Grevelingen is een stilstaand zoutwatermeer. In de zomermaanden kampt het met zuurstofgebrek in de diepere waterlagen, waardoor het bodemleven afsterft.

Om de problemen in het Volkerak-Zoommeer aan te pakken, startte de Nederlandse regering in 2013 een rijksstructuurvisie voor de duurzame ontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer (RGV). Het kabinet stemde op 10 oktober 2014 in met het ontwerp van deze structuurvisie. De ontwerp-RGV in een notendop:

  • Een doorlaat in de Brouwersdam verbindt de Grevelingen met de Noordzee en brengt opnieuw beperkt getij op het meer. Door de grotere uitwisseling met de Noordzee verbetert de zuurstofhuishouding van het meer. Privépartijen krijgen daarbij de kans om duurzame getijdenenergie op te wekken.
  • Een doorlaat in de Philipsdam verbindt het Volkerak-Zoommeer met de Oosterschelde en brengt opnieuw beperkt getij op het meer. Zo wordt het nu zoete Volkerak-Zoommeer weer zout.