12 december 2023

Terugblik: kennisdelingssessie resultaten onderzoeksprogramma 2019-2023

Op 23 november organiseerde het team Onderzoek & Monitoring de kennisdelingssessie over de resultaten uit het onderzoeksprogramma 2019-2023. Met de naderende afronding van het onderzoeksprogramma is er een schat aan informatie over de ontwikkelingen in het Schelde-estuarium beschikbaar gekomen. Betrokkenen en geïnteresseerden kwamen op het VNSC-kantoor in Bergen op Zoom bijeen om de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen te ontdekken.

De T2021-rapportage

Jürgen Suffis (MOW) start met een toelichting op het proces en de methodiek door de jaren heen. Bij de T2021 rapportage is meer focus gelegd op de verhaallijnen en verbanden tussen de verschillende thema’s. Ook het proces van datavergaring en dataverweking is sterk verbeterd door in deze periode geïntroduceerde scrips. Daarna werden de resultaten binnen de vijf thema’s (ecologie, waterkwaliteit, morfologie, leefomgeving en hydrodynamiek) behandeld.

Aanbevelingen en resultaten evaluatierapport

Joost Backx (RWS), Frederik Roose en Laurens Hermans (MOW) presenteerden de belangrijkste aanbevelingen en resultaten uit het evaluatierapport. Per luik (natuur, sediment en klimaat) de een presentatie. Marcel Taal (Deltares) sloot de reeks presentaties af met zijn deel over de zeespiegelstijging, een belangrijk overkoepelend onderwerp uit het evaluatierapport. Tijdens de presentaties en na afloop was er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal, waarbij regelmatig interessante discussies ontstonden.

Twee presentatoren staan voor een scherm in een zaal, waar mensen naar het scherm kijken vanaf hun stoel achter tafels.

Afsluiting

De dag werd afgesloten met de aandachtspunten voor het werkplan 2024-2028 en met verschillende suggesties vanuit de zaal voor volgende kennisdelingssessies. Wij kijken terug op een geslaagde dag en bedanken alle bezoekers en sprekers voor hun aanwezigheid en input. Benieuwd naar de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit de T2021-rapportage en het evaluatierapport? Lees de uitgebreide artikelen in ons gloednieuwe Scheldemagazine. Ook houden we je via de Scheldenieuwsbrief op de hoogte over de publicatie van beide rapporten.