15 mei 2023

Wat is het effect van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium?

In opdracht van de VNSC is een kennisoverzicht gemaakt over de impact van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium. Er is veel onderzoek gedaan naar het Schelde-estuarium, maar relatief weinig naar de gevolgen van zeespiegelstijging. Het kennisoverzicht geeft een samenvatting van de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken. Het gaat om studies naar de impact van zeespiegelstijging op het Schelde-estuarium, maar ook op andere estuaria in de wereld.

Mick van der Wegen (Deltares) is een van de auteurs. Hij vertelt in onderstaande video hoe de literatuurstudie is uitgevoerd, wat het belang van het onderzoek is, wat de belangrijkste uitkomsten zijn en welke plannen voor vervolgonderzoek er zijn.