05 december 2017

Scheldesymposium brengt vooruitgang in Schelde-estuarium in beeld

Vandaag bezochten zo’n 200 stakeholders, onderzoekers en overheidsmedewerkers het jaarlijkse Scheldesymposium van de VNSC. In zes sessies kwam de vooruitgang in het Schelde-estuarium aan bod aan de hand van concrete voorbeeldprojecten.

‘Samen werken aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium: van de uitvoering van vandaag naar perspectieven voor de toekomst’: dat was het thema van het Scheldesymposium 2017. Dit jaar zette de VNSC in zes sessies belangwekkende projecten in de kijker die het Schelde-estuarium veiliger, natuurlijker en toegankelijker maken. Stuk voor stuk dragen ze bij aan een duurzame toekomst in het estuarium. Of het nu gaat om onderzoeks-, monitoring- of uitvoeringsprojecten.

Zes sessies

De deelnemers van het symposium konden in kleine groepjes deelnemen aan zes sessies. Elk van die sessies werd geleid door een expert die zich liet bijstaan door een tweede expert of stakeholder. Na elke sessie was er uitgebreid de tijd om in debat te gaan. In de vogelringsessie vertelde Miek Geerts (Provincie Zeeland) hoe nieuwe strekdammen de natuur vooruithelpen in Baalhoek en Knuitershoek. Ook in de ankersessie draaide het om natuur. Pieter Jan Meire (EGTS Linieland) lichtte toe hoe het Grenspark Groot-Saeftinghe mee vorm krijgt dankzij de inzet van wie in de buurt woont, werkt en ontspant.

Twee sessies waren gewijd aan het beheer van sediment. Tijdens de peillatsessie gaf Frederik Roose (MOW) inzicht in de vernieuwde stortstrategie. Tom Ysebaert (NIOZ) belichtte in de boeisessie een ander voorbeeld van slim sedimentbeheer: het Interregproject Smartsediment.

Wie meer wilde weten over de toestand van het estuarium zat helemaal goed in de kompassessie. Gerrit Burgers (Rijkswaterstaat) vertelde er over de zesjaarlijkse evaluatierapportage en de nieuwe editie ervan die in 2018 definitief wordt (T2015). Voor meer informatie over de Nieuwe Sluis Terneuzen en de positieve impact van het infrastructuurproject op de havens van Gent en Zeeland Seaports was je bij Harm Verbeek en zijn boot-in-de-fles-sessie aan het juiste adres.

Schenking aan het goede doel

Ter gelegenheid van het Scheldesymposium deed de VNSC ook een schenking aan het goede doel. Er ging 1.000 euro naar de organisatie Wetlands International voor het project Integrated Delta Management. Daarmee investeert de VNSC in steun voor de geïntegreerde ontwikkeling van water, natuur en economie in delta’s die onder druk staan.