27 november 2018

Scheldesymposium 2018 zoomt in op 4 jaar onderzoek en monitoring

Op donderdag 22 november 2018 werd het Scheldesymposium gehouden in Antwerpen. Ruim 200 deelnemers uit Nederland én België stonden te trappelen om de resultaten van de T2015 en de Agenda van de Toekomst te ontdekken. Van natuurorganisaties tot studenten en onderzoekers van universiteiten en van havenbedrijven, landbouwbedrijven tot overheidsorganisaties.

Foto: Anita Eijlers

Focus dit jaar lag op het onderzoeks- en monitoringsprogramma van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Het jaar 2018 was het jaar van de evaluatie en het bekendmaken van onderzoeksresultaten. Filip Boelaert, voorzitter van de VNSC aan Vlaamse zijde, gaf een indruk van hoe dat proces is verlopen. ”Overleg, overleg, en nog eens overleg was en is cruciaal bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar conclusies, naar aanbevelingen en vervolgens een nieuw onderzoeksprogramma voor het Schelde-estuarium”. Namens de werkgroep Onderzoek & Monitoring lichtte Marcel Taal vervolgens de 5 samenvattende conclusies op hoofdlijnen toe.

Het programma van het Scheldesymposium ging gedurende de dag steeds dieper in op de stof. Zo werd er tijdens de break-out sessies per conclusie meer tekst en uitleg gegeven en werd tijdens het middagprogramma met 15 korte en krachtige presentaties ingezoomd op diverse onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. 

Het Scheldesymposium 2018 had een stevig en vol programma en wist het publiek tot de laatste minuut te boeien. Het thema sedimentbeheer was een terugkerend onderwerp in veel presentaties. Jaarlijks worden miljoenen kubieke meters zand en slib gebaggerd en gestort. Dat leidt tot ingrijpende veranderingen in de bodem, wat vervolgens weer impact heeft op de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van het estuarium. 

Naast het inhoudelijke gedeelte was er ook genoeg ruimte om te genieten van de heerlijke catering en te netwerken. Bekijk de aftermovie hieronder om de sfeer te proeven.

Scheldemagazine

Tijdens het Scheldesymposium is de vierde editie van het Scheldemagazine verspreid. Ook het magazine staat in het teken van evaluatie. Daarnaast vindt u in het magazine artikelen over het Sigmaplan, de Nieuwe Sluis Terneuzen, stakeholderparticipatie en de Schelderaad.

Presentaties

In de middag wisselden (noem aantal) pecha kucha’s zich af, korte presentaties van 6 minuten en 40 seconden.

Ochtendprogramma:

 • Hoofdconclusies onderzoek en monitoring 2014 – 2018 – door: Marcel Taal (werkgroep Onderzoek & Monitoring VNSC)
 • Break-out sessie stortstrategie en sedimentbeheer – door: Frederik Roose (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Marco Schrijver (Rijkswaterstaat)
 • Break-out sessie slib – door: Joris Vanlede (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Marcel Taal (Deltares)
 • Break-out sessie T2015 resultaten natuur – door: Gunther van Ryckegem (INBO) en Luca van Duren (Deltares)
 • Break-out sessie Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) – door: Erik Jan van der Meer (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Vincent Klap (provincie Zeeland) en Jannie Dhondt (Vlaamse Waterweg)
 • Break-out sessie Zeespiegelstijging in Scheldemonding – door: Youri Meersschaut (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Gert-Jan Liek (Rijkswaterstaat)

Middagprogramma:

Deel 1: pecha cucha’s

 • Het tij gekeerd: langetermijn morfologische ontwikkeling van estuaria – door: Maarten Kleinhans (Universiteit Utrecht)
 • Geïdealiseerd modelleren van de morfologie van watersystemen met complexe geometrieën – door: Thomas Boelens (Universiteit Gent)
 • Nieuwe inzichten in de rol van de biologie op flocculatie en de implementatie in modellen – door: Joon Lee (KUL)
 • De ene drempel is de andere niet: hoe data-analyse en simulaties het inzicht in het systeem functioneren kunnen vergroten. – door: Yves Plancke (Waterbouwkundig Laboratorium)
 • Uitdagingen bij het modelleren van gebaggerde specie in diepe putten van de Westerschelde – door: Bas Huisman (Deltares)
 • Integraal plan Boven-Zeeschelde – door: Roeland Adams (IMDC)
 • Ontwikkelingen in laagdynamische intergetijdengebieden in de Westerschelde – door: Brenda Walles (WMR)
 • Innovatieve meettechnieken om de ontwikkelingen in intergetijdengebieden op te volgen – door: Joao Salvador de Paiva (HZ)
 • Migratie van de paling (Anguilla anguilla L.) in het Schelde-estuarium – door: Pieterjan Verhelst (Universiteit Gent)
 • Nieuwe inzichten in de primaire productie in het Schelde-estuarium – door: Patrick Meire (Universiteit Antwerpen)
 • Het modelleren van primaire productie in het Schelde-estuarium – door: Willem Stolte (Deltares)
 • Hoe belangrijk is macrobenthos anno 2018 nog in de Zeeschelde? – door: Frank Van de Meutter (INBO)

Deel 2: presentaties

 • Kunnen simulaties helpen bij het verklaren van de relatie tussen getij en morfologie? – door: Wouter Vandenbruwaene (Waterbouwkundig Laboratorium)
 • Een vooruitblik op de verwachte landschapsontwikkeling na ontpoldering van de HedwigeProsperpolder – door: Stijn Temmerman (Universiteit Antwerpen / NIOZ)