27 juli 2017

Helikopter meet zoet en zout in Vlaams poldergebied

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) brengt eind juli de verzilting van het grondwater in de polders in kaart. Dat gebeurt met helikoptervluchten.

In het kust- en poldergebied is het grondwater van nature verzilt. Maar vandaag is het onduidelijk in welke mate het water zoet, zout of brak is. De laatste gegevens daarover dateren van een meetcampagne in de jaren zestig en zeventig. Daarom brengt de VMM de verzilting in de polders en langs de kust opnieuw in kaart.

Helikopter

De metingen gebeuren met helikoptervluchten. Een helikopter vliegt systematisch langs lijnen op 250 meter afstand van elkaar. Met een gespecialiseerde meetsonde wordt de verziltingsgraad van het grondwater afgeleid. Dat gebeurt aan de hand van elektromagnetische straling.

Europese samenwerking

De meetcampagne kadert in het Europese project TOPSOIL. Dat brengt de zoetwatervoorraden in Europese kustgebieden in kaart. Die informatie is belangrijk om onze kusten weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. De VMM werkt voor de metingen nauw voor samen met Deltares, SkyTEM, Universiteit Gent, TNO, Inagro en De Watergroep.

U vindt meer info op de website van de VMM.