13 juni 2017

Belangrijke vogelsoorten bedreigd in Nederland

Twintig wereldwijd bedreigde vogelsoorten zijn (ook) thuis in Nederland. Onder hen de grutto en de scholekster: twee vogels voor wie Nederland van levensbelang is.

Twaalf overwinterende vogels en acht broedvogels die voorkomen in Nederland zijn wereldwijd bedreigd. Dat blijkt een onderzoek van BirdLife International. Het rapport beschrijft welke vogels er het meest nood hebben aan bescherming.

Scholekster en grutto

Voor twee broedvogels is Nederland bijzonder belangrijk habitatgebied: de scholekster en de grutto. Beide soorten zijn thuis in de Nederlandse Delta. Het beschermen van de natuurgebieden rond deze wateren is voor hen dus van levensbelang.

Bescherming noodzakelijk

Maar er is niet alleen zorgwekkend nieuws. Het rapport toont aan dat de bescherming van vogels op Europees niveau vruchten afwerpt. Onder meer de kraanvogel en de zeearend zijn in aantal toegenomen dankzij beschermingsmaatregelen.