15 maart 2017

Zeeland Seaports en natuurorganisaties werken aan natuurherstel Westerschelde

Zeeland Seaports onderzoekt samen met tien natuur- en milieuorganisaties het natuurpotentieel van de Schorerpolder. De plannen passen in de Duurzaamheidsambitie van de haven.

In 2016 sloot Zeeland Seaports een pact met Zeeuwse natuurorganisaties en havenbedrijven: de Duurzaamheidsambitie 2030. Het doel: meer samenwerking tussen haven en natuurbewegingen, minder procederen en meer milieuwinst. In dat kader werkt adviesbureau Tauw aan een rapport over de Schorerpolder op vraag van Zeeland Seaports en de Coalitie Delta Natuurlijk (CDN), een verbond van ZMf, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, het Zuid-Holland Landschap, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.

Krachten bundelen

Zeeland Seaports kocht de 28 hectare grote Schorerpolder aan als natuurcompensatie. Maar er is al jaren niets met het gebied gebeurd. Door de krachten te bundelen, willen de haven, de havenbedrijven en de natuur- en milieuorganisaties daar verandering in brengen. Ze onderzoeken dus samen hoe dat kan met een rapport. Dat zal tegen begin juni 2017 klaar zijn.