40 resultaten gevonden
Pagina
Scheldeverdragen en memoranda
Het Schelde-estuarium speelde door de eeuwen heen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio en ver daarbuiten. Het strekt zich uit over delen van het Nederlandse en het Vlaamse grondgebied. De toegang tot de Vlaamse havens van Antwerpen en Gent loopt ook over Nederlands grondgebied. Niet verwonderlijk dus dat beide landen verschillende overeenkomsten over het Schelde-estuarium afsloten. Die werden vastgelegd in verdragen en Memoranda van Overeenstemming.
Pagina
Langetermijnperspectief Natuur
De natuur in het Schelde-estuarium is zeldzaam. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op de bescherming en ontwikkeling ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst hebben ze afgesproken om werk te maken van een gedragen visie op natuurontwikkeling. Een breed maatschappelijk draagvlak is immers onontbeerlijk om de veerkracht van de natuur op lange termijn te garanderen. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor.