42 resultaten gevonden
Nieuwsbericht
Tien jaar Schelderaad: een terug- en vooruitblik met voorzitter Frans Weekers
17 april 2024
Dit jaar vieren we het tienjarig bestaan van de Schelderaad. De Schelderaad werd in het leven geroepen op 15 april 2014, met een instellingsbesluit dat ondertekend werd door het Politiek College van de VNSC. Dat bestond destijds uit Nederlands minister Schultz van Haegen en Vlaams minister Crevits. We staan het komende jaar uitgebreid stil bij dit mooie jubileum. De heer Weekers, sinds 2020 voorzitter van de Schelderaad, vertelt over zijn ervaringen van de afgelopen jaren en blikt vooruit op de komende tien jaar: "Alle partners voelen nu het vertrouwen om met elkaar in gesprek te blijven. Hiermee hebben we een sterk fundament om samen na te denken over de uitdagingen en de toekomst van het Schelde-estuarium."
Nieuwsbericht
“De Schelderaad zorgt voor een breed draagvlak en daadwerkelijke oplossingen”
21 september 2023
Vanaf 1 juli 2023 volgt Hans Mooren André van der Niet op als secretaris van de Schelderaad. Mooren bekleedt zijn hele carrière al functies waarbij verbindingen realiseren een grote rol speelt. Naast zijn nieuwe functie in de Schelderaad is Mooren werkzaam bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie: bij uitstek een organisatie waar de samenwerking tussen verschillende landen en partijen essentieel is. Mooren kijkt er daarom naar uit om zijn ervaring in te zetten voor de Schelderaad: “Samenwerking loont, en dat is precies wat de Schelderaad doet.”
Nieuwsbericht
Mijlpalen en aanbevelingen in vijfjaarlijks evaluatierapport VNSC
04 juni 2024
Elke vijf jaar evalueert de VNSC het gezamenlijke beleid en beheer van het Schelde-estuarium. We beoordelen in welke mate de doelstellingen van het Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium zijn verwezenlijkt. Het evaluatierapport over de periode 2019-2023 is onlangs afgerond en aangeboden aan de Vlaamse en Nederlandse parlementen. Dit is de derde evaluatie sinds het verdrag in 2005 is ondertekend en in 2008 in werking trad.
Pagina
Scheldeverdragen en memoranda
Het Schelde-estuarium speelde door de eeuwen heen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regio en ver daarbuiten. Het strekt zich uit over delen van het Nederlandse en het Vlaamse grondgebied. De toegang tot de Vlaamse havens van Antwerpen en Gent loopt ook over Nederlands grondgebied. Niet verwonderlijk dus dat beide landen verschillende overeenkomsten over het Schelde-estuarium afsloten. Die werden vastgelegd in verdragen en Memoranda van Overeenstemming.