21 september 2023

“De Schelderaad zorgt voor een breed draagvlak en daadwerkelijke oplossingen”

Vanaf 1 juli 2023 volgt Hans Mooren André van der Niet op als secretaris van de Schelderaad. Mooren bekleedt zijn hele carrière al functies waarbij verbindingen realiseren een grote rol speelt. Naast zijn nieuwe functie in de Schelderaad is Mooren werkzaam bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie: bij uitstek een organisatie waar de samenwerking tussen verschillende landen en partijen essentieel is. Mooren kijkt er daarom naar uit om zijn ervaring in te zetten voor de Schelderaad: “Samenwerking loont, en dat is precies wat de Schelderaad doet.”

Loopbaan

Mooren begon zijn carrière bij een streekgewest in het zuiden van Nederland, ging daarna aan de slag als secretaris bij de Euregio Scheldemond en werkt inmiddels al meer dan vijftien jaar in verschillende functies bij de Benelux. Kortom: grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden zijn Mooren niet vreemd. Zijn nieuwe functie bij de Schelderaad is daarom een logische stap. Mooren is sinds maart 2023 begonnen met zijn inwerktraject. Met de nodige ervaring binnen de samenwerkingsverbanden in het Westerscheldegebied was de inhoud bij Mooren gelukkig bekend terrein.

Rol binnen de Schelderaad

Mooren benadrukt dat het voorzitterschap een belangrijke onafhankelijke rol is binnen de Schelderaad. Zijn functie als secretaris ziet hij als ondersteunend, maar tegelijkertijd ook als een actieve rol. Naast bijvoorbeeld het verslag van bijeenkomsten verzorgen, is goed luisteren naar de verschillende partijen volgens Mooren een belangrijke taak. “Het Schelde-estuarium is zowel voor Nederland als Vlaanderen ontzettend belangrijk, maar de problematiek in het gebied is juist erg lastig. Het is zaak dat de standpunten van verschillende stakeholders bij elkaar komen en dat de Schelderaad een bijdrage levert aan een gemeenschappelijke feitenbasis en van daaruit aan de gezamenlijke voorbereiding van toekomstig beleid en beheer. En dan mag men in het proces soms best even boos zijn: na een goede discussie ontstaat juist meer begrip bij de betrokken partijen.”

De verschillende standpunten van stakeholders ziet Mooren als een uitdaging, waarbij de Schelderaad een essentiële rol speelt. “We zitten in de Schelderaad omdat we weten dat we het niet op alle vlakken met elkaar eens zijn. Dat is juist de kracht. De Schelderaad is er om bepaalde standpunten te delen. Waar zien we ruimte om nader tot elkaar te komen? En waar zien we op korte en lange termijn kansen om onderdelen van de problematiek op te lossen?”

Over de Schelderaad

De Schelderaad opereert onafhankelijk van de VNSC. Het speerpunt is samenwerken aan de Agenda voor de Toekomst. Hierbij worden onderzoeksresultaten over de ontwikkeling van het Schelde-estuarium betrokken bij de vormgeving van het toekomstige handelingsperspectief. Zo optimaliseren de VNSC en de Schelderaad de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid in het gebied. De Schelderaad participeert op deze manier proactief in de beleidsvoorbereiding van de VNSC. Mooren ziet dit als een mooie samenwerking: “De VNSC bepaalt uiteindelijk het beleid, maar ik denk dat we goede adviezen formuleren waar de VNSC mee verder kan. We zorgen voor een breed draagvlak waar daadwerkelijke oplossingen uit voortkomen.”

Een blik op de toekomst

In zijn functie bij de Benelux brengt Mooren partners bij elkaar en zorgt hij ervoor dat er actie ondernomen wordt. Dit is precies wat hij ook hoopt te doen binnen de Schelderaad. “Ik vind het jammer om te zien dat partijen het moeilijk vinden om iets in te leveren om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Het is aan ons om binnen de Schelderaad te promoten dat samenwerken inderdaad loont.

Mooren heeft voor zijn eerste periode binnen Schelderaad een realistisch doel voor ogen: “Het formuleren van een aantal gezamenlijke standpunten zal al heel mooi zijn. Zo vergroten we het draagvlak om tot acties te komen. Als dat lukt kunnen we daar heel blij mee zijn.”

Lees hier meer over de Schelderaad.