15 april 2014

Instellingsbesluit Schelderaad

Een goede uitvoering van het Verdrag Beleid en Beheer impliceert structureel een participatieomgeving die wordt geactiveerd. Stakeholders willen graag worden betrokken. Daarom Wordt de Schelderaad opgericht, een onafhankelijk forum met externe belanghebbenden.

Auteur PC van de VNSC
Bestanden