Waterdunen, het stuk kust van in totaal 350 hectare tussen Breskens en Groede, is een van de acht Zwakke Schakels aan de Nederlandse kust. Daarom werd het project Waterdunen in het leven geroepen. Het stelt drie doelen voorop:

  • een veiligere kust;
  • economische impulsen voor de regio en het toerisme;
  • de ontwikkeling van 250 hectare gecontroleerde getijdennatuur.

Het nieuwe natuurgebied met duinen, slikken, schorren en geulen wordt de ideale uitvalsbasis voor trekvogels. Trek- en broedvogels vinden in het slib en rond het water voedsel en broedplaatsen. Bezoekers kunnen volop van de nieuwe natuur genieten dankzij de aanleg van wegen en paden, een gloednieuwe duincamping, een hotel en recreatieverblijven.

De natuurontwikkeling maakt deel uit van het natuurpakket Westerschelde, een onderdeel van de Ontwikkelingsschets 2010

Waterdunen komt in het gebied tussen Breskens en Groede, in de gemeente Sluis.

Op 25 september 2013 startten de werken op het terrein. Ze zijn al ver gevorderd. De kreken werden ingedeeld in compartimenten en de kustversterking is grotendeels aangelegd. In de loop van 2016 zullen de kreken onderling worden verbonden. Dan treedt ook de getijdenduiker in werking, de verbinding waardoor het Scheldewater tweemaal per dag het natuurgebied in- en uitstroomt.

De Provincie Zeeland trekt het project Waterdunen. Verder zijn er nog vier partijen betrokken: de gemeente Sluis, Waterschap Scheldestromen en de private partijen Het Zeeuwse Landschap en Molecaten.