Waterdunen

Het project Waterdunen is het gebied tussen Breskens en Groede. Dankzij het project ontstaat 250 hectare estuariene getijdennatuur met een gedempt getij. Daarom telt 121 hectare van de 250 hectare getijdennatuur mee in het realiseren van de 600 hectare estuariene natuur.

Het nieuwe natuurgebied met duinen, slikken, schorren en geulen wordt de ideale uitvalsbasis voor trekvogels. Trek- en broedvogels vinden in het slib en rond het water voedsel en broedplaatsen. Bezoekers kunnen volop van de nieuwe natuur genieten dankzij de aanleg van wegen en paden, een gloednieuwe duincamping, een hotel en recreatieverblijven. Inmiddels zijn alle werkzaamheden afgerond en is het gebied open voor bezoekers. 

Samenwerking

Aan Waterdunen werken vijf partijen samen. Dat zijn de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Molecaten en Het Zeeuwse Landschap. Het project maakt onderdeel uit van het Natuurpakket Westerschelde (middengebied). Het project zorgt voor verbetering en verhoging van de kustveiligheid en versterking van natuur, landschap en toerisme.

Meer informatie

Meer informatie over de voortgang van Waterdunen vindt u op www.waterdunen.com.