18 augustus 2021

Blik op de visstand in Waterdunen

In september 2019 openden bestuurders de getijdenduiker in Waterdunen. De getijdenduiker zorgt ervoor dat Westerscheldewater het gebied Waterdunen in- en uitstroomt. Sinds de opening van de getijdenduiker is het water in het gebied veranderd – en daarmee ook de visstand.

Foto van het gebied Waterdunen vanuit de lucht, inclusief de strekdammen aan de kust.
Foto: Waterdunen, Edwin Paree

Na de opening van de getijdenduiker veranderde het zoete water in de kreken van Waterdunen in korte tijd in een zout intergetijdengebied. Om te voorkomen dat de zoetwatervissen door het zoute water zouden sterven, zijn de vissen vooraf gevangen en op een andere plek vrijgelaten. Dit waren vooral karpers en baarzen.

Ontwikkelingen visstand

Dankzij de getijdenduiker komt er iedere dag vers water binnen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de visstand? Hoe heeft deze zich sindsdien ontwikkeld? Vooraf werd er gehoopt dat het water een kraamkamerfunctie zou ontwikkelen, meldt Waterdunen in de nieuwste uitgave van hun magazine. Om te weten te komen of dit ook echt is gebeurd, zal Het Zeeuwse Landschap na het broedseizoen een onderzoek laten uitvoeren naar de visstand. Onderzoekers zullen vissen vangen – en weer vrijlaten – met een groot net, om te zien welke vissen er in het water leven. 

Waterdunen hoopt onder andere bot, schol, haring, sprot en harder te ontdekken in het water. Benieuwd naar de uitkomst? Het resultaat van het onderzoek zullen zij delen in hun volgende nieuwsbrief.

Meer weten?

Lees meer informatie in het Waterdunen Magazine juli 2021.