19 maart 2021

Getijdenduiker Waterdunen goedgekeurd

Het is veilig om zout water via de nieuwe getijdenduiker Waterdunen in te laten lopen, stelde het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) vast. De getijdenduiker heeft de watertoets officieel nog niet doorstaan, maar het ENW heeft de aanpassingen al goedgekeurd.

Luchtfoto van Waterdunen.
Foto: Waterdunen vanuit de lucht, Edwin Paree.

De getijdenduiker is een verbindingskoker tussen het mondingsgebied van de Westerschelde en natuur- en recreatiegebied Waterdunen. Dat zorgt ervoor dat het water uit het mongingsgebied tweemaal per dag gecontroleerd Waterdunen in- en uitstroomt en er achter de dijk een gebied met getijdennatuur ontstaat. Het systeem bestaat uit vier kokers. Door drie van die kokers stroomt zout water in en uit Waterdunen. De vierde koker staat in verbinding met het nieuwe gemaal ‘Nieuwe Sluis’ en voert polderwater uit het achterliggende gebied van Waterdunen af naar het mondingsgebied.

Maatregelen

Twee jaar geleden bleek dat er aanpassingen nodig waren aan de inlaat van de getijdenduiker, anders zou deze de watertoets niet doorstaan. Ook bleef het onduidelijk of de omgeving wateroverlast zou krijgen als de getijdenduiker zou falen. Dat is uitgebreid onderzocht door een advies- en ingenieursbureau. Het bureau stelde een rapport op met alle maatregelen die nodig zijn om problemen te voorkomen. Zo waren er aanpassingen nodig in de technische installatie en de software van de getijdenduiker, waardoor de kans dat het waterpeil in Waterdunen uitkomt boven 1 meter NAP niet groter is dan één keer in 7500 jaar. Daarmee voldoet de inlaat aan de wet. 

Het waterschap en de provincie hebben gekozen voor een oplossing voor de lange termijn. In 2073 zou het zeewater namelijk flink gestegen kunnen zijn: misschien wel een halve meter. Tot die tijd voldoet de nieuwe inlaat in ieder geval aan de eisen van de wet. 

Lees meer informatie op de website van Waterdunen en het Waterdunen Magazine. Bekijk ook de videoreportage van PZC