08 april 2021

De transformatie van de Scheldekaaien

Het Sigmaplan is bezig met het transformeren van de Scheldekaaien in Antwerpen, om de stad beter te beschermen tegen overstromingen. Het is een groot project, daarom deelden ze de kaaimuur op in 7 verschillende zones. Na het stabiliseren en renoveren van de muur wordt de waterkering verhoogd en krijgt de openbare ruimte ook een make-over.

Foto van Antwerpen achter de Schelde.

Zeven zones

De Scheldekaaien zijn de kades langs de Schelde in Antwerpen. Ze zijn een belangrijke verkeersas in de stad. Over een lengte van 5 kilometer worden in samenwerking met de gemeente grondige werkzaamheden verricht. Dat is nodig, want de kaaimuur is volgens het Sigmaplan in slechte staat, en de kaaien lopen onder bij hevige stormvloeden. De kaaimuur is er op sommige plekken beter aan toe dan op andere, en werd daarom onderverdeeld in zeven zones. In elke zone wordt een specifieke stabilisatietechniek toegepast, afhankelijk van de staat van de muur op die plek.

Nieuwe cruiseterminal

In één van de zeven zones, het Schipperskwartier en centrum, wordt naast het stabiliseren van de kaaimuur en het verhogen van de waterkering ook een nieuwe cruiseterminal gebouwd. De bestaande cruiseterminal aan het Zuiderterras verhuist naar een drijvend platform van 350 meter, ter hoogte van Het Steen. Daar wordt de terminal geïntegreerd in de toekomstige toeristische ontvangstplaats. Een warm welkom voor passagiers van zee- en riviercruises, dus. Het einde van de bouw van de terminal is al bijna in zicht: als alles goed verloopt, kunnen het nieuwe platform en Het Steen dit voorjaar al cruiseschepen ontvangen.

Voor de stabilisatie van de kaaimuur in de zone van Het Steen tot het Zuiderterras én die aan de nieuwe cruiseterminal koos het Sigmaplan voor een methode waarbij de historische muur behouden blijft. Alleen schepen met een minder grote diepgang, zoals bijvoorbeeld riviercruiseschepen, kunnen hier aanmeren.

Vergroening

Aan de kaaien langs de wijken Sint-Andries en Het Zuid wordt 4.000 m2 extra groen geplant tussen de blauwe steen van de kaaien en de vernieuwde waterkering. Naast grassoorten en lage beplanting komen hier ook bomen die moeten uitgroeien tot volwassen bomen, zonder de nieuwe waterkering in moeilijkheden te brengen.

Mooie ontwikkelingen voor Antwerpen dus: de stad is stukje bij beetje beter beschermd tegen het water van de Schelde, en ze transformeert haar kades in een gezellige plek aan het water. Wil je meer weten over de werkzaamheden in de Scheldekaaien? Kijk dan op de website van het Sigmaplan: www.sigmaplan.be/nl/projecten/antwerpse-scheldekaaien/