27 januari 2021

Leren over het Schelde-estuarium met nieuwe functies Scheldemonitor

De Scheldemonitor – die vorig jaar al grondig werd vernieuwd – bevat weer nieuwe functies. Sinds kort staat het data-analyse platform live. Hiermee kunnen alle data binnen de Scheldemonitor op een gebruiksvriendelijke manier worden omgezet in grafieken en rapporten. Ook zijn er toepassingen beschikbaar die de uniformiteit en digitale samenwerking tussen onderzoekers verbeteren. Jelle Rondelez, projectmanager bij Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), vertelt over de nieuwste ontwikkelingen.

Screenshot van de website van de Scheldemonitor, met een grafiek van het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater.
Grafiek van het zuurstofgehalte in het oppervlaktewater.

Zelf aan de knoppen draaien 

Wat is de waterstand op verschillende meetstations langs de Schelde? En hoe heeft deze zich ontwikkeld over de afgelopen decennia? Jelle: ‘’Dit soort informatie is vrij eenvoudig te achterhalen met de RShiny applicaties die we sinds kort live hebben gezet op de Scheldemonitor. Gebruikers kunnen zelf de gewenste parameters selecteren, zoals: hoogwater, laagwater, getijslag, meetstation, tijdsperiode, en op die manier antwoord krijgen op hun vraag. Dit soort apps hebben we ook voor thema’s zoals golfhoogte, nutriënten en vissoortenverspreiding.’’ De apps zijn te vinden op deze pagina: www.scheldemonitor.org/nl/interactieve-dataproducten-scheldemonitor Hier vind je ook verwijzingen naar andere apps die door partners van Scheldemonitor worden aangeboden. 

Online samenwerken en versiebeheer

Er zijn ontzettend veel data over de Schelde. Data die door veel verschillende onderzoekers voor verschillende doelen en projecten worden gebruikt. Voor representatief en betrouwbaar onderzoek is het cruciaal dat onderzoeksresultaten makkelijk te herleiden zijn. Als in een rapport een bepaalde conclusie wordt getrokken, moet inzichtelijk zijn op welke data die conclusie is gebaseerd. ‘’Om dit proces voor projecten in opdracht van Scheldemonitor of VNSC beter te stroomlijnen heeft Scheldemonitor een eigen GitHUB omgeving opgezet. GitHUB is een online platform waar onderzoekers versiebeheer kunnen toepassen en digitaal kunnen samenwerken. Voor de T2021 rapportage zal hiervan gebruik gemaakt worden.’’  

Het derde onderdeel van het nieuwe data-analyse platform is de Rstudio omgeving en richt zich op onderzoekers die beschikken over Rscripts. Met deze Rstudio is het voor onderzoekers voortaan mogelijk om online – vanaf iedere willekeurige locatie dus, zonder installatie – vanaf één centrale plek hun analysewerk uit te voeren en weer op te slaan. Ook dit bevordert de samenwerking en uitwisseling tussen onderzoekers.   

Ontdek!

Met de nieuwe functionaliteiten van de Scheldemonitor wordt het makkelijker en leuker om informatie over de Schelde te verzamelen. Niet alleen voor onderzoekers, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de Schelde. Neem dus zeker eens een kijkje op het data-analyse platform en laat je verrassen wat er allemaal kan. Voor wat extra ondersteuning zijn (Engelstalige) handleidingen beschikbaar. Heb je persoonlijke hulp of advies nodig voor werken met Scheldemonitor? Stuur dan een mail naar info@scheldemonitor.org