01 april 2022

Scheldemonitor brengt data voor T-rapportage samen

Elke zes jaar evalueert de VNSC het hele Schelde-estuarium: hoe staat het ervoor met de functies veiligheid, toegankelijkheid voor de scheepvaart en natuurlijkheid? Het vergt een grote inspanning en veel aandacht om alle monitoringsdata en informatie samen te brengen voor die evaluatie. De evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van de Evaluatiemethodiek voor het Schelde-Estuarium en resulteert finaal in meerdereĀ rapporten, samen gekend als de T-rapportage. Voor de komende evaluatie (T2021), die vanaf de zomer van 2022 zal starten, speelt de Scheldemonitor een grote rol als dataplatform.

Foto van een boot die monsters neemt met een arm die boven het water hangt. De monstername gebeurt via een katrol aan de arm.
Waterbemonstering vanaf een boot (foto: John Maaskant)

Sinds de aanvang van de T-rapportage worden de datasets die de basis vormen voor de evaluatie verzameld bij de data-leveranciers en door het VLIZ beheerd op de platformen van de Scheldemonitor. Tot de vorige T-rapportage gebruikten de uitvoerders van de evaluatie hierbij een veelheid aan datasets en bestandsformaten. Sindsdien zijn door het VLIZ grote inspanningen verricht om de vele datasets op te nemen in de centrale databank van de Scheldemonitor.

Geautomatiseerde scripts

Dit jaar is er iets nieuws: door middel van geautomatiseerde scripts zullen de onderzoekers straks nagenoeg alle data rechtstreeks kunnen opvragen uit de databank van de Scheldemonitor. Dat is een grote stap: in plaats van in verschillende systemen te werken en data op te vragen of uit te wisselen met verschillende organisaties, brengt de Scheldemonitor alle informatie samen. Deze scripts worden momenteel per parameter uit de evaluatiemethodiek uitgewerkt door de medewerkers van het consortium Schelde in Beeld. Hierbij staat het VLIZ in voor het beheer en de ontwikkeling van het achterliggende data-platform. Door de evaluatie-scripts centraal te bewaren en gecontroleerd ter beschikking te stellen, zullen andere onderzoeksinstellingen in de toekomst op een vlotte en uniforme manier gelijkaardige evaluaties kunnen uitvoeren.

Op de website van de Scheldemonitor zijn al een aantal interactieve toepassingen ter beschikking gesteld die het de bezoeker mogelijk maken om voor verschillende parameters trends te gaan visualiseren en raadplegen op basis van data uit de centrale databank. Deze interactieve dataproducten zullen stelselmatig verder uitgebouwd worden en afgestemd worden op de evaluatiemethodiek, steunend op de scripts die verder ontwikkeld worden.

Start evaluatie

Op dit moment loopt de opdrachtverstrekking voor de T2021-rapportage. Naar verwachting start deze evaluatie in de zomer van 2022. Als eerste zal een analyserapport met trends in de data over allerlei deelonderwerpen opgeleverd worden. Deze elementen worden vervolgens samengebracht in een rapport die alle trends duidt en aan elkaar verbindt: het evaluatierapport. Samen met het samenvattend rapport zullen deze 3 stukken finaal de T2021-rapportage vormen. Op VNSC.eu kun je later dit jaar lezen welke trends er in de data zichtbaar zijn. 

De voorgaande T-rapportage lees je in het publicatie-archief. En dit is de Evaluatiemethodiek voor het Schelde-Estuarium.