22 maart 2022

Onderzoeken rond Langetermijnperspectief Toegankelijkheid op gang

De stakeholders die rondom het thema toegankelijkheid de handen ineenslaan, zijn volop bezig met acties naar aanleiding van de systeemanalyse. Naast verkenningen komen nu ook de eerste onderzoeksresultaten binnen.

Luchtfoto van strekdammen in de Westerschelde.
Foto; Edwin Paree

Om (veilige) scheepvaart in het Schelde-estuarium ook op lange termijn te waarborgen, wordt gekeken naar struikelblokken en kansen. Zo vindt op sommige plekken toch wat verzanding van de vaargeul plaats, en kijkt Deltares aan de hand van morfologisch onderzoek naar nevengeulen en hun werking. Parallel daaraan wil men onderzoeken wat de nautische risico’s zijn als een van de nevengeulen gesloten is.  

Ander onderzoek

Ook wordt, op verzoek van North Sea Port, gekeken of er grotere schepen op het Kanaal Gent-Terneuzen kunnen varen nadat de Nieuwe Sluis Terneuzen geopend is. Simulaties en aanbevelingen van het Waterbouwkundig Lab zijn hiervoor de basis. Niet alleen richten geplande onderzoeken zich op scheepvaartprocessen en natuurverschijnselen in de Schelde, ook wordt beleid onder de loep genomen. De huidige regelgeving voor estuaire schepen bevat een juridische afwijking waardoor zeeschepen het internationale binnenvaartnetwerk niet mogen gebruiken voor of na het zeetraject. Deze beoogde beleidsaanpassing zorgt ervoor dat er meer lading van de weg via het binnenvaartnetwerk kan worden gebracht.

Systeemanalyse LTP-T

Dit is een greep uit de acties die de stakeholders betrokken bij het LTP-T in gang zetten. In de systeemanalyse kun je nog eens teruglezen wat de noodzaak en behoeften naar toegankelijkheidsonderzoek zijn. Daarmee werken we aan maatregelen voor een veilige, toegankelijke Schelde op lange termijn.